Nyhet

Transportstyrelsen föreslår att fler ska få köra 4,25 tons lastbilar

Nyhet

Snart kan en försöksverksamhet vara på gång för att ge förare med körkortsbehörighet B möjlighet att köra tyngre lastbilar som drivs med el, gas eller är hybrid. I dag redovisade Transportstyrelsen regeringsuppdraget med förslag på hur det ska genomföras.

Det var sommaren 2023 som regeringen gav Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram en försöksverksamhet som skulle möjliggöra för förare med B-körkort att köra lastbilar upp till 4,25 ton givet att dessa drivs av el eller biogas.

Transportstyrelsens förslag till utformning av försöksverksamheten är att det ska krävas tillstånd för att delta. Tillstånd kan endast sökas av organisationer eller företag. De föreslår att Transportstyrelsen ska vara den myndighet man söker tillstånd hos. Om företaget får tillstånd så gäller det för lastbilar som drivs av biogas, el eller är hybrider och inte har släp och föraren måste ha haft körkort med behörighet B i minst två år.

Transportstyrelsen föreslår att kör- och vilotidsregelverket och kravet på färdskrivare inte ska gälla fordonen inom försöksverksamheten förutsatt de inte bedriver transporter längre än 10 mil från företagets säte. För att undantaget ska gälla behöver Sverige införliva artikel 13.1 i EU:s kör- och vilotidsregelverk i svensk lagstiftning. Undantaget kommer dock gälla alla el- och gasdrivna fordon, inte endast de som används inom försöksverksamheten. 

För att få tillstånd måste den som söker lämna ”nödvändig information till förarna” och visa att trafiksäkerheten kan säkerställas under försöksverksamheten. Sökanden ska i övrigt också ”vara lämplig”. Det ska finnas en utpekad person hos det företag som söker. Den personen ska ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med det meddelade tillståndet och med försöksförordningen. Den som fått tillstånd ska årligen skriftligen utvärdera hur försöksverksamheten går i rapporter till Transportstyrelsen.

Ett antal författningsändringar måste göras för att göra försöksverksamheten möjlig. Regeringens ambition är att detta kan ske efter första juli i år. Transportstyrelsen kan alltså inte ta emot några ansökningar idag.

Transportföretagen var en av de organisationer som satte bollen i rullning för några år sedan, genom en begäran till regeringen att utnyttja undantaget i EU- körkortslagstiftning som möjliggör att förare med B-körkort får köra eldrivna lastbilar upp till 4,25 ton.

Det har varit några turer fram och tillbaka sedan dess. Dåvarande regeringen gav i uppdrag till Transportstyrelsen att utreda frågan vilket de gjorde och kom med en utredning 2021.

-Vi blev besvikna när Transportstyrelsen kom tillbaka med en utredning som avrådde Sverige att utnyttja undantaget, säger Anders Josephsson, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

Regeringens uppdrag förra sommaren innebar att bollen landade i Transportstyrelsens knä igen, nu med ett tydligt uppdrag: utred en försöksverksamhet.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, säger att hon inte har hunnit läsa Transportstyrelsens utredning i detalj, men välkomnar att ambitionen har varit att göra det så enkelt som möjligt.

-Den här reformen löser inte allt givetvis, men är en av de knutar som behöver lösas ut för att skynda på omställningen, säger Tina Thorsell. Vi hoppas att regeringen nu så snabbt som möjligt kan fatta beslut om nödvändiga författningsändringar.