Pressmeddelande

Svenska turistbussföretag räds avmattning efter starkt 2023

Pressmeddelande

Det var full fart för svenska turistbussföretag i fjol. Hur branschen tror det blir framöver beror däremot på vem du frågar. Sveriges Bussföretags årliga rapport över marknadsutvecklingen inom turist- och beställningstrafik med buss visar att beställningstrafiken hade ett starkt år, medan utvecklingen för paketresor fortsatt varierar.

Två av tre företag hade en fortsatt ökad omsättning inom beställningstrafiken, något lägre än året före, men ändå en mycket stor andel. Inom researrangörsverksamheten har dock endast en knapp tredjedel av företagen sett en ökning, medan över hälften hade en oförändrad omsättning jämfört med 2022. För en femtedel av företagen minskade researrangörsverksamheten.   

”Beställningstrafiken, och då främst inom Sverige, har vi tydligt sett varit den stora motorn för turistbussföretagen efter pandemin, och den starka utvecklingen har fortsatt under 2023. Vad gäller paketresorna så är det främst Europaresorna som släpar efter, och det är där volymerna historiskt har funnits”, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.   

Två av tre företag anger också fortsatt att de i olika utsträckning fått tacka nej till uppdrag på grund av personalbrist.  

”Siffrorna har rört sig lite åt rätt håll, men personalbristen är ett fortsatt stort problem som branschen brottas med. Turist- och beställningstrafiken har också större säsongsvariationer och är beroende av medarbetare som inte arbetar heltid, vilket är särskilt utmanande på både kort och lång sikt”, fortsätter Anna Grönlund.  

Inflation, orimliga så kallade miljözoner och reservdelsbrist oroar 

Företagen fick också svara på frågan om vad de tror om utvecklingen närmsta fem åren. Två av tre företag tror att beställningstrafiken kommer öka, bara ett av tio att den kommer minska. För researrangörsverksamheten tror nära hälften att den kommer öka, medan resterande tror på oförändrad eller minskad omsättning.  

”Det var ganska väntat att synen på framtiden varierar, eftersom vi fortsatt har många orosmoln i omvärlden – från inflation, verklighetsfrämmande miljözonskrav och fortsatt brist på reservdelar till EU-förslag som ställer ytterligare krav på paketresearrangörer, något som skulle slå mycket hårt mot mindre företag. Branschen behöver långsiktiga och rimliga förutsättningar som kan skapa lugn och ro för företagen att utveckla sina verksamheter och ta hand om sina gäster – det de är bäst på”, avslutar Anna Grönlund.  

Läs hela rapporten här