Nyhet

Landsturné när Transportföretagen ska samverka för fler yrkesvuxplatser

Nyhet

När regeringen under hösten 2023 meddelade att de skjuter till extra pengar för att skapa fler platser inom yrkesvuxutbildningen möttes det av glädjerop från transportbranschen. Nu ger sig Transportföretagen ut på turné för att påverka fördelningen av yrkesvuxplatser.

Totalt blir det ett tjugotal stopp från Umeå i norr till Helsingborg i söder där företrädare för Transportföretagen kommer att träffa både beslutsfattare och tjänstemän. På plats blir det seminarium där branschens behov presenteras mer ingående.

–       Vi har gått igenom våra Tempen-rapporter för att se vilka behov som finns och har därefter försökt hitta de vita fläckarna i samarbetet. Där vi identifierat sådana orter kommer vi att uppvakta anställda inom yrkesvux och kommuner för att starta upp en dialog och berätta vad vi inom Transportföretagen kan hjälpa till med och hur transportnäringens behov ser ut, förklarar Maria Sjölin-Karlsson, regionalt verksamhetsansvarig för kompetensförsörjning inom Transportföretagen.

Totalt kommer de av regeringen tillskjutna medlen att öppna upp för 16 500 nya helårsplatser. En viktig del av Transportföretagens arbete blir nu att bidra till att säkerställa rekryteringen inom många av de roller som transportsektorn i dag har en brist inom. På vissa orter bedrivs exempelvis en utbildning till lastbilsförare medan det saknas en utbildning för lastbilsmekaniker, eller vice versa.

–       Vårt mål är dels att få in vissa utbildningar till yrkesroller som kanske inte erbjuds på orten. Det kan handla om tungmekanik, sjöfartsutbildningar eller yrkesförarutbildningar. Dels kan det handla om behovet av att det startas upp fler platser inom befintliga utbildningar för att på sikt bidra till att behovet fylls.

Det är också ett stort batteri av insatser som Transportföretagen kan bistå med, menar Maria Sjölin-Karlsson:

–       Vi kan erbjuda hjälp med vår kunskap, exempelvis att sprida information till individer som är intresserade av våra yrkesroller. Vi gillar att se den röda tråden i det arbete vi gör och vi försöker hitta synergier med våra befintliga kampanjer som ”Bli bussförare”, som syftar till att öka rekryteringen av bussförare, eller ”Öppna verkstäder”, som syftar till att stärka rekryteringen på verkstadssidan.

–       När det gäller påverkan och dialog ordnar vi egna seminarier men det finns även andra forum där vi kan ingå för att hjälpa till att sprida information.

Ansökningstiden för att starta upp nya yrkesvuxplatser ligger framför allt under den första halvan av 2024 och tanken är att arbetet också ska leda vidare till ett samarbete och förtroende när det gäller beslutet om dimensionering, som slår igenom 2025:

–       Min förhoppning med våra insatser är att vi ska se fler utbildningsplatser till fler yrken runtom i landet, samt att vi får en upparbetad kontakt för fortsatt dialog. Det möjliggör att de olika aktörerna får rätt underlag när det gäller det behov av utbildningsplatser som vi ser framöver. Då kan vi också bidra till att dimensioneringen utgår från branschens behov, avslutar Maria Sjölin-Karlsson.