Nyhet

Grattis Johanna Linder som utsetts till årets Jämställdhetsstjärna för arbetet med Framfart!

Nyhet

Nätverket Jämställdhet i Transportsektorn har utsett Jämställdhetsstjärnan 2023. Vi är glada och stolta över att kunna meddela att det är vår Johanna Linder som får motta priset för Framfart – ett arbete för att bredda transportnäringens rekryteringsbas och stödja färden mot mer jämställda branscher.

Johanna Linder, som till vardags arbetar som branschutvecklare för kompetensförsörjning på Transportföretagen, har av Nätverket för jämställdhet i Transportsektorn utsetts till Jämställdhetsstjärna 2023.

–       Min första tanke är att det här visar att det är möjligt att göra skillnad. Sedan är det så klart som man alltid läser i sådana här intervjuer, jag hade inte kunnat göra det själv. Det är alla vi som arbetar med Framfart som tillsammans har åstadkommit skillnad.

Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen, understryker att jämställdhetsfrågan är allt viktigare:

–       Vi är väldigt glada och stolta över att Johanna uppmärksammas för sitt arbete. Initiativet Framfart har varit väldigt framgångsrikt. När arbetet startades 2020 var det ett vägval som vi tog och som har visat sig vara rätt väg att gå. Ökad jämställdhet är en allt viktigare fråga för våra medlemsföretag.

Framfart – ett smörgåsbord av möjligheter

Framfart är Transportföretagens arbete för att skapa en mer jämställd transportnäring. Ursprungligen föddes initiativet ur behovet av att bredda rekryteringsbasen inom transportnäringen för att komma till rätta med det stora rekryteringsbehovet som finns i flera branscher, men vinsterna är betydligt fler än så  berättar Johanna Linder:

–       Forskning pekar på att det är mer lönsamt med en större mångfald av personer på arbetsplatsen och det kan leda till att de anställda trivs bättre. När jag fick uppdraget att arbeta med jämställdhet hade jag en vision om att inte göra det till ett projekt utan ett koncept. Arbetet skulle ha ett namn och tillsammans med en byrå landade vi i just Framfart. Det symboliserar att frågan är i rörelse och att branschen är i rörelse.

Inom Framfart ryms i dag åtta olika delar inom jämställdhetsguiden, som Transportföretagens över 9000 medlemsföretag kan ta del av. Det kan handla om exempelvis formuleringar i en rekryteringsannons, trivsel på arbetsplatsen eller hur ledare inom organisationen kan arbeta med jämställdhet.

–       Det är ett smörgåsbord där du kan välja det som du tycker passar din organisation. Hela tanken med jämställdhetsguiden är att den ska inspirera till att våga ta steg. Varje steg, oavsett hur litet det är, är viktigt.

Tonaliteten i Framfart har varit en av nycklarna till att arbetet varit framgångsrikt, menar Johanna Linder:

–       Vi har exempel där företag velat rikta in sig på att få in fler kvinnor och där de då i sin kommunikation bara använt bilder som visar kvinnor. Det blev helt fel, i synnerhet i yrken som är väldigt mansdominerade. Det absolut viktigaste för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete är att det inte blir en massa pekpinnar. Vi brukar säga att inget ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara hitta och fortsätta i rätt riktning tillsammans.

Arbetet med Framfart kommer nu att fortsätta och Johanna Linder har gott om tankar om framtiden:

–       Utan att berätta för mycket kan jag säga att vi kommer att djupdyka i några frågor, vilket är tänkt att resultera i en ny rapport. Sedan fortsätter vi arbeta med det som vi gör i dag och som vi ser har varit framgångsrikt. Vi vill få in fler företag i tänket. Det är en lärdom som vi har dragit, att inte springa för fort. Ett jämställdhetsarbete måste ske långsiktigt för att få bestående effekt.

Motiveringen lyder:

Johanna Linder, branschutvecklare för kompetensförsörjning på Transportföretagen, tilldelas utmärkelsen Årets Jämställdhetsstjärna 2023. Johanna har varit en pådrivare i arbetet med Framfart, som syftar till att bredda rekryteringsbasen och stödja färden mot en mer jämställd transportnäring. Hon har därmed bidragit till att jämställdhet lyfts högre upp på dagordningen inom den svenska transportnäringen. En viktig framgångsfaktor har varit att tydligt kunna visa på den konkreta och ekonomiska nyttan för företag med att bedriva ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete.