Nyhet

Dags att byta till smart färdskrivare 2

Kör du internationella transporter med fordon som har färdskrivare? Då är det dags att boka tid för att byta till smart färdskrivare 2.

När mobilitetspaketet beslutades sommaren 2020 bestämdes det att en ny version av den smarta färdskrivaren ska tas fram, kallad smart färdskrivare version 2. Den nya versionen kommer ha ytterligare funktioner jämfört med den tidigare smarta färdskrivaren, bland annat ska positionering sparas automatiskt varje gång fordonet passerar en gräns till en medlemsstat och lastning/lossning kan registreras i färdskrivaren.

För att inte hamna i tidsnöd – vilket det är risk för då det är svårt att få verkstadstid – rekommenderas att företag som kör internationella transporter bokar tid hos verkstad och byter till smart färdskrivare version 2 i god tid. Ska fordonet in för ordinarie 2-årig besiktning under 2024 så passa på att byta.

Den nya versionen kommer att bli ett krav vid internationell transport, och de tidigare versionerna kommer fasas ut stegvis:

  • Senast den 21 augusti 2023 ska smart färdskrivare version 2 börja installeras i alla nyregistrerade fordon.
    Särskilda regler för smarta färdskrivare gäller i Sverige under perioden 21 augusti 2023 till 18 augusti 2025, läs mer på Transportstyrelsens hemsida under Yrkestrafik.
  • Senast den 31 december 2024 ska fordon som används internationellt och som har haft en analog eller digital färdskrivare vara utrustad med en smart färdskrivare version 2.
  • Senast den 18 augusti 2025 ska fordon som används internationellt och som har haft den första versionen av smart färdskrivare vara utrustad med en smart färdskrivare version 2.

Färdskrivare som används i fordon som endast kör i Sverige kommer att fasas ut stegvis.

Uppdatering från smart färdskrivare version 1 till smart färdskrivare 2 måste i Sverige ske senast den 18 augusti 2025 om fordonet används i internationella transporter. Byte från analoga och digitala färdskrivare till smart färdskrivare version 2 måste som du kan läsa ovan göras senast 31 december 2024.

Från och med den 1 juli 2026 ska även lätta fordon (2.5–3.5 ton) som används för internationella godstransporter vara utrustade med färdskrivare.