Nyhet

Ökning av antalet paket – leveranser från utlandet driver tillväxten

Nyhet

Under det första kvartalet 2024 skickades totalt 48,2 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner i Sverige. Den totala paketvolymen (e-handelspaket och större varuförsändelser) ökade med 9,5 procent under kvartalet.

Den totala paketvolymen ökade med 9,5 procent jämfört med samma kvartal 2023. Det var framför allt utlandspaketen som drev på tillväxten med totalt 9,8 miljoner leveranser. Motsvarande siffra för Q1 2023 var 6,7 miljoner paket.

– Vi ser en fortsatt trend i att antalet transporter ökar samtidigt som varuvärdet minskar, drivet av en fortsatt beteendeförändring hos svenskar kring e-handel. I det perspektivet är det glädjande att ett ökat behov av transporter möts av ökad tillgång på rena el-lastbilar, vilket så klart är en klimatvinst, kommenterar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef hos Transportföretagen.
 
Andelen paket som levererades till utlämningsställen växte snabbare än andelen hemleveranser. En vikande trend har setts i returerna under det senaste året. Denna utveckling fortsatte under första kvartalet då 10,3 procent av paketen returnerades, vilket kan jämföras med en returgrad på 12,0 procent för ett år sedan.

Rapporten i sin helhet finns här.

Paketindex tas fram av Transportföretagen i syfte att tillhandahålla trovärdig och kvalitetssäkrad statistik över leveranser inom e-handeln i Sverige sett till volymer, utveckling och trender. Paketindex baseras till största del på statistik som rapporteras in från transportörer och kompletteras med uppskattningar i syfte att spegla alla leveranser inom e-handeln i Sverige. Paketindex publiceras i rapportform fyra gånger per år.