Pressmeddelande

Ny undersökning visar: Partiernas vägpolitik påverkar nästan var femte svensk hur de väljer att rösta

Pressmeddelande

Var tredje svensk anser att vägarna är i mycket dåligt eller ganska dåligt skick och lika många påverkas negativt av vägarnas kvalitet. Det visar en ny undersökning som Transportföretagen låtit genomföra. Resultatet av undersökningen visar också att partiernas vägpolitik påverkar nästan var femte svensk hur de väljer att rösta.

– Våra vägars skick är inte bara en fråga om infrastruktur, det är en rättvisefråga. För att hela landet ska leva är ett fungerande vägnät avgörande. Svenskarnas uppfattning om våra vägars tillstånd är ett kvitto på att det nuvarande vägunderhållet inte lever upp till behoven, säger Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen.

Av alla län uppger svenskarna i Jämtland ha sämst vägar, tätt följt av Norrbottens län och Gävleborgs län. Enligt Transportföretagens årliga analys över de statliga vägarnas tillstånd så var 35 procent av Sveriges statliga vägar i mycket dåligt, eller dåligt, skick under 2023.

– Det är uppenbart att de nuvarande resurserna som avsätts för vägunderhåll inte är tillräckliga för att möta behoven. Vägarnas förfall har redan fått direkta konsekvenser för svenskarna, något vi bland annat har sett under vårens potthålskaos. För att vända utvecklingen och undvika ytterligare försämring av våra vägar krävs det en betydande ökning av budgeten för vägunderhåll, säger Marcus Dahlsten.

En av tre svenskar uppger att de upplever minskad säkerhet och lika många har kommit för sent det senaste året på grund av vägarnas skick. Sex av tio anser dessutom att vägarna måste underhållas bättre.

Mellan 2022 och 2023 har vägarnas underhållsskuld ökat från 16,5 till 19,1 miljarder, enligt Transportföretagens analys. För att kommande generationer ska kunna bo och arbeta på ett hållbart sätt över hela landet måste frågan om vägarnas tillstånd prioriteras och tas på allvar.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Verian (tidigare Kantar Public) på uppdrag av Transportföretagen den 15 februari – 23 februari, 2024.

Totalt svarade 3325 personer i åldern 18 - 84 år i en slumpmässigt rekryterad panel.

Länk till undersökningen:

https://www.transportforetagen.se/globalassets/rapporter/transportforetagen/tf-undersokning-om-vagar.pdf?ts=8dc6b65c1610e00