Nyhet

Klargörande från AD: Den som fått nej till ledighet kan sägas upp direkt vid olovlig frånvaro

Nyhet

Transportföretagen har företrätt ett medlemsföretag i tingsrätten och i Arbetsdomstolen (AD). Nu har AD dömt till företagets fördel och klargjort att praxis gäller. Den som fått nej till ledighet men som ändå uteblir från arbetet utan giltigt skäl kan sägas upp direkt.

Ett av Transportföretagens medlemsföretag sade upp en anställd efter att han varit frånvarande från arbetet i tre veckor. Mannen hade fått nej på sin semesteransökan, eftersom han inte hade några semesterdagar kvar. Den anställde sade då att han skulle vårda ett sjukt barn och uteblev från arbetet.

Senare visade det sig att han aldrig ansökte om tillfällig föräldrapenning, vilket innebär att han inte hade laglig rätt till ledighet. När detta uppdagades, sade företaget upp mannen.

Den anställde stämde företaget i tingsrätten, som dömde till mannens fördel och menade att företaget inte hade tillräckliga skäl att säga upp honom, även om frånvaron i och för sig var olovlig.

Transportföretagen hjälpte då företaget att överklaga till Arbetsdomstolen, eftersom praxis är att arbetsgivaren normalt kan säga upp den som uteblir från arbetet utan giltigt skäl efter att ha fått nej på en ansökan ledighet.

Arbetsdomstolen gick på Transportföretagens linje och dömde till företagets fördel. Att utan giltigt skäl utebli från arbetet trots att man fått nej på en ledighetsansökan, rubbar förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare i så hög grad, att företaget har rätt att säga upp den anställde utan att pröva omplacering. Företaget behöver inte heller ge den anställde någon erinran om att anställningen är i fara, som man annars behöver göra vid misskötsamhet, utan kan avsluta anställningen direkt.