Nyhet

Efterlängtad skrotningspremie men förslaget riskerar bli tandlöst

Regeringen har lämnat förslag till en tillfällig skrotningspremie för personbilar som ska påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan. Att premien införs är positivt men den kommer att behöva förlängas, förstärkas och modifieras för att ge någon effekt, säger Mårten Bergman, transportekonom på Transportföretagen

Regeringen har lämnat ett förslag på en skrotningspremie till privatpersoner som skrotar en äldre bil med förbränningsmotor och i samband med detta köper eller leasar en elbil.

- En skrotningspremie för personbilar är positivt och efterlängtat. Berget av gamla bilar växer och en väl tilltagen skrotningspremie, riktat till de cirka 1,3 miljoner privatägda personbilar som är äldre än 15 år, skulle vara en viktig pusselbit för att klara uppsatta klimat- och miljömål, säger Mårten Bergman, transportekonom på Transportföretagen.

Premien föreslås ligga på 10 000 kronor och premien ska gälla till utgången av nästa år och sedan fasas ut. Regeringen avsätter 250 miljoner i år och nästa år och bedömer att det kommer att räcka till 50 000 privatägda personbilar.

- Beloppsgränsen på 10 000 kronor är rimlig men kopplingen till köpet och leasingen av en elbil skaver betänkligt. Det är inte samma kundgrupp som har en bil som kvalar in till skrotningspremien och som tar steget att direkt köpa en ny elbil. Privatleasing har också på senare tid, med kraftigt höjd ränta, störtdykt och det är osäkert om räntan kommer ner till nära tidigare nivåer under 2025, när stödet ska fasas ut.

- Stödet har för kort tidshorisont. Det gör det svårt att utvärdera om stödet får någon effekt, både på antalet skrotade fordon och på försäljningen av elbilar. Personbilsflotta i Sverige har en lång svans av äldre fordon med sämre effektivitet, trafiksäkerhet och miljöprestanda som behöver kapas.

- Regeringens restriktioner gör att premien sannolikt blir tandlöst. Det behöver modifieras och regeringen behöver ha mer tålamod för att premien ska bidra till att kapa svansen snabbare och ge en riktig skjuts till att förnya den svenska personbilsflottan, avslutar Mårten Bergman.

Läs förslaget mer på regeringens hemsida: ”En tillfällig skrotningspremie införs för att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan”

Läs DiDebatt: ”Berget av gamla bilar växer – dags för en skrotningspremie, Pourmokhtari!”