Nyhet

Beslut om miljözon fattat i Stockholms stads kommunfullmäktige

Nyhet

Den 31 december 2024 införs den strängaste miljözonen av dem alla i delar av Stockholms city. Det står klart efter kommunfullmäktige i Stockholms stad igår där planen antogs efter lång debatt, framför allt från Moderaterna och Kristdemokraterna. Moderaterna säger till DN att de ska överklaga beslutet.

Miljözonen omfattar alla gator och kvarter innanför Sveavägen, Kungsgatan, Birger Jarlsgatan och Hamngatan. Bilar får köra på vägarna som omgärdar zonen men vill man köra in i själva zonen så är det för personbilar endast gas-, bränslecellsdrivna och elbilar som gäller, laddhybrider är inte tillåtna. Samma gäller för lätta lastbilar och lätta bussar. För tunga bussar och lastbilar godkänds laddhybrider förutsatt att de är Euro 6. Lastbilar eller bussar som kör på HVO 100 är inte godkända, endast gas, bränslecellsfordon och eldrivna är tillåtna. Värt att notera att Klaratunnelns in- och utfart på Mäster Samuelsgatan kommer att ”stängas” för allt annat än miljözonsgodkända fordon. Den som ska ta sig från exempelvis Strandvägen söderut, får ta en lång omväg via Essingeleden och E4:an.   

Det är en rekordsnabb implementering av världens strängaste miljözon, planen antogs i oktober 2022. Det finns planer på miljözoner av olika slag i flera huvudstäder i Europa, men ingenstans i världen har någon stad implementerat en så sträng zon på så kort tid. Och redan till våren ska staden utreda och besluta om utvidgning.

- Omställningen pågår för fullt och drivs av näringslivet, men vi anser att staden har haft alltför bråttom. Stockholms stad har haft många möten och har varit öppna, det ska de ha kredit för, men beslutet om den snabba implementeringen var redan fattat och vi upplever inte att den politiska ledningen har lyssnat. Nu träder den i kraft, men vår uppmaning till den politiska ledningen i staden är nu att låta den här zonen verka först, utvärdera den ordentligt och först därefter fatta beslut om eventuell utvidgning. Att redan i vår fatta beslut om utvidgning utan att zonen är utvärderad är inte seriöst, säger Anders Josephsson, näringspolitisk expert på Transportföretagen.

Transportföretagen har tillsammans med ett antal näringslivsorganisationer som tillsammans representerar nära 18 000 medlemsföretag och över 180 000 anställda verksamma i Stockholm,  arbetat med att tydliggöra konsekvenserna av miljözonsplanerna för politikerna i Stadshuset. Zonen slår mot ett av Sveriges mest näringslivstäta kluster och inte minst besöksnäringen och handeln är oroliga över konsekvenserna av ökande transportkostnader.

Utbudet av elektriska fordon varierar mellan olika fordonskategorier. Oavsett kategori är de elektriska fordonen dyrare än fordon med förbränningsmotorer och när det gäller exempelvis turistbussar finns det endast en elektrisk modell, en kinesisk, på marknaden. Även gasdrivna fordon är dyrare och att skattebefrielsen försvann, förhoppningsvis endast tillfälligt, gör naturligtvis inte saken bättre.