Nyhet

Beslut i ministerrådet om nya krav av CO2-utsläpp för tyngre fordon

I veckan beslutade EU:s ministerråd om nya krav då det gäller koldioxidutsläpp från bussar och lastbilar.

Beslut innebär bland annat att 90 procent av alla nya stadsbussar måste vara utsläppsfria 2030, och 100 procent 2035. Det är positivt att beslutfattarna i EU lyssnat på branschen och inte ändrat klassificeringen för bussarna vilket innebär att man nu undviker att det blir olika regelverk som krockar med varandra.

När det gäller lastbilar över 7,5 ton, och turist- och långfärdsbussar ska utsläppen av CO2 ner med 45 procent till år 2030, 65 procent år 2035 och 90 procent år 2040, jämfört med 2025 års nivå.

Beslutet ställer krav på fordonsindustrin att ta fram nya och konkurrenskraftiga bussmodeller klass tre, det som brukar benämnas turistbussar. Här är utbudet av elektrifierade bussar idag ytterst begränsat, vilket bland annat påverkar besluten om miljözoner i våra städer.

De nya målen är mycket utmanande. Det måste ske en rejäl förstärkning av elnäten, det behövs mer fossilfri elproduktion och förstärkta incitament för investeringar i bland annat elektriska lastbilar.

Transportföretagen har efterfrågat kontrollstationer längs vägen för att stämma av hur utvecklingen går och bedöma behovet av ytterligare åtgärder. Det är viktigt att staten skapar trygghet i omställningen.