Nyhet

Så ska verksamhetsövergång bedömas för bussentreprenader

Nyhet

En ny AD-dom klargör att en majoritet av bussarna måste övertas för att företaget ska vara skyldigt att överta hela personalen. Det gäller även då upphandlingskraven skulle göra det dyrt att överta bussarna.

Arbetsdomstolen har i en ny dom (AD 2024 nr 40)  klargjort hur skyldigheten att överta personal, så kallad verksamhetsövergång, ska bedömas  i verksamheter där de materiella tillgångarna  är avgörande för verksamheten - såsom busstrafik:

  • Om den nya entreprenören övertar majoriteten av bussarna, räknas det som en verksamhetsövergång och då är företaget även skyldigt att ta över de anställda.
  • Om företaget däremot väljer att inte ta överta bussarna, eller om de endast övertar en mindre del av bussarna, är det inte en verksamhetsövergång och det finns ingen skyldighet att ta över personalen.
  • Om kraven i själva upphandlingen gör det omöjligt att fortsätta använda de gamla bussarna, kan det eventuellt anses vara en verksamhetsövergång även om majoriteten av bussarna inte övertas, beroende på övriga omständigheter. Detta undantag gäller dock endast om kraven helt utesluter möjligheten att använda de gamla bussarna, vilket den nya domen har klargjort.

När Keolis tog över entreprenaden att köra kollektivtrafik i Region Uppsala från Nobina sommaren 2022, valde de att endast överta en mindre andel av bussarna och ansåg därför att det inte var en verksamhetsövergång. Många av Nobinas bussar hade varit möjliga att överta, men det skulle ha varit kostsamt att anpassa dem till kraven i upphandlingen och de hade ändå behövt bytas ut efter några år

Kommunal ansåg att företaget hade gjort fel och stämde Keolis för att de inte tog över personalen. Arbetsdomstolen har nu klargjort att det inte spelar någon roll att upphandlingskraven skulle ha gjort det dyrt att överta och anpassa bussarna. Det faktum att det var möjligt att ta över bussarna, men Keolis valde att inte göra det, är tillräckligt för att avgöra att det inte handlar om en verksamhetsövergång. Övriga faktorer har då ingen betydelse.

Om ditt företag har vunnit eller förlorat ett entreprenaduppdrag, hör gärna av dig till Transportföretagen.  Det kan vara svårt att avgöra om det är fråga om en verksamhetsövergång.