Nyhet

Så förebygger du risker med sol och värme

Nyhet

På sommaren kan det, i perioder, bli väldigt varmt att arbeta både inom- och utomhus. Det finns inga regler för vid vilken temperatur det är för varmt att arbeta men vid längre perioder av hög värme föreslår Arbetsmiljöverket nedanstående åtgärder för att minska riskerna med arbete i värme. 

Åtgärder för att förebygga risker kopplade till arbete i hög temperatur utomhus:

 • Ge möjlighet till längre pauser och arbete i skugga
 • Tillfälligt byte till andra arbetsuppgifter
 • Tillgång till solskydd
 • Tillåt lättare klädsel
 • God tillgång till dricksvatten

Åtgärder för att förebygga risker kopplade till arbete i hög temperatur inomhus:

 • Minska det direkta solljuset med gardiner, persienner eller markiser
 • Kör ventilationen även på natten för att sänka temperaturen i byggnaden
 • Stäng av värmekällor som glödlampor och onödig elektronik
 • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida
 • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner
 • Tillåt lättare klädsel
 • Skapa god tillgång till dricksvatten
 • Ge möjlighet till en sval dusch under arbetspasset