Nyhet

Möt Transportföretagens nya säkerhets- och beredskapschef, Per Geijer

Nyhet

53 år, boende på en gård norr om Stockholm och med en robust kunskap inom säkerhethetsfrågor – det är den korta beskrivningen av Per Geijer. Han har nu axlat rollen som Transportföretagens säkerhets- och beredskapschef i en tid när frågan är viktigare än någonsin. Det finns med andra ord anledning att gå på djupet.

Med över tjugo år i olika roller knutna till säkerhet kan Per Geijer med rätta kallas för en meriterad värvning. En gång började han på väktarsidan innan han gick vidare till Arbetsmiljöverket och det dåvarande Arbetslivsinstitutet. Här forskade han om hot och våld på bensinstationer.

–      När jag började forska var det få som pratade om säkerhet, nu vill alla prata om det och försöka plocka poänger på olika sätt. Inför val kommer säkerhet och trygghet väldigt högt på agendan numera. På ett sätt är det glädjande att frågan uppmärksammas, samtidigt är det så klart inte helt trivsamt.

Forskningen tog honom vidare till rollen som säkerhetschef inom Svensk Handel, där han arbetade i totalt elva år och efter några mellanspel blir det nu alltså transportsektorn.

–      Det finns ett stort utrymme för de här frågorna på transportsidan, precis som det gjorde inom retail. I grunden drivs företagen av samma typ av entreprenörer. De har samma utmaningar där de inte kan sova på fredagskvällen för att de funderar på vad som ska hända med firman de driver.

Det finns också en gemensam och viktig aspekt hos både handel och transporter:

–      Precis som i fallet med retail är transporter en enormt viktig bransch för att samhället ska fungera. Man kan utan att överdriva säga att det finns ett samhällsbärande uppdrag. Utan transporter stannar Sverige och utan mat och förnödenheter svälter Sverige. I grunden ligger samma idé om att verksamheterna får välfärden att bestå. Det är med andra ord inte långt bort att känna stort engagemang.

Förändrad omvärld

Det är ingen slump att Per Geijer just nu går på uppdraget som säkerhets- och beredskapschef för Transportföretagen. På bara ett par år har den europeiska säkerhetsordningen förändrats i grunden.   

–      För relativt många har det förändrade säkerhetsläget inneburit ett ganska hastigt uppvaknade. Från en bekväm känsla av att alla vill alla väl har vi nu en helt ny spelplan. I Sverige har vi en förmåga att ta saker till sin ytterlighet. Länge trodde vi att vi var omgivna av vänner, vi monterade ned försvar och beredskap. Nu står vi inför att på kort tid bygga upp det vi har tappat.

Per Geijer menar att det har funnits ett inslag av naivitet som nu slår tillbaka.  

–      Under lång tid såg vi mycket investeringar i Ryssland där argumentet aldrig varit riskorienterat utan snarare möjlighetsorienterat. Det saknades en analys av om det här kunde hålla över tid och det visade sig att det inte gjorde det.

Samtidigt märker också fler, inte minst företagare, av den framträdande organiserade brottsligheten som har fått fäste i landet.

–      Frågan om säkerhet har blivit mer påtaglig för gemene man. Parallellt med internationella säkerhetsaspekter har vi en utveckling med grova våldsdåd på öppen gata och en tillväxt av en kriminell kultur som vi har svårt att greppa och få kontroll över.

Nu väntar ett arbete där Per Geijer ska sätta sig in i sitt nya uppdrag.

–      Det finns mycket som jag behöver lära känna med den nya bransch som jag ska företräda. Jag behöver förstå vilka förutsättningar som råder och vad som är viktigt för våra medlemmar. I det arbetet kommer jag dels att behöva söka kunskap på egen hand, dels kommer jag att behöva hjälp. Jag måste vara ute hos medlemmar och se deras vardag för att kunna göra ett bra jobb.