Joakim Paasikivi: ”Utan transporter – inget samhälle”

Bild: Joakim Paasikivi, samt pressbild: Jens Åkerlund/Försvarsmakten

Under Transportföretagens stämmodag i Stockholm deltog överstelöjtnant Joakim Paasikivi, som var en av de inbjudna talarna. Han betonade vikten av fungerande transporter vid kris och krig.

Joakim Paasikivi har på kort tid blivit en etablerad talare i svenska medier, där han med utgångspunkt i sin roll som överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan i Stockholm talar om kriget i Ukraina. Han var också på plats vid Transportföretagens stämmodag för att ge sin bild av transporternas roll i händelse av krig och konflikt. Han menar att det finns att göra när det gäller vår beredskap.

–      När vi pratar med våra ukrainska kollegor och andra företrädare för det ukrainska samhället betonar de att de var oförberedda vid invasionen. Då kan man väl ändå gissa att de var lite mer förberedda än vad vi var.

–      Det är centralt med redundans, reparationskapacitet och flexibilitet – att kunna styra om mellan olika transportslag, olika vägar eller olika energityper. Ibland fungerar el, ibland fungerar fossilbränslen. Ibland är det ransonering på det ena och ibland på det andra.

Ytterligare en lärdom är att civilsamhället behöver en upprätthållen transportkapacitet:  

–      Samhället i övrigt måste fungera, alltså det som inte är fronten, och det är ju 75 procent av landet. Där fungerar allt som vanligt och det är det man slåss för. Men det förutsätter ju naturligtvis att samhället har den motståndskraften och att elen kommer tillbaka igen om den försvinner.

En stark bild av transportsektorn, beskriver Joakim Paasikivi, var när han själv reste till Moldaviens huvudstad Chisinau och vidare mot södra Ukraina.

–      Det började bli mörkt och det var som ett tåg av spannmålsbilar, alltså lastbilstransporter, som låg i princip dikt an som om det vore ett tåg. Det här är livlinan transporter och visar också hur sårbar den är. Den kräver energi på något sätt, alltså bränsle, och den kräver fungerande infrastruktur, förare och fordon. Järnvägarna kräver också redundans och reparationskapacitet för att det stora transportslaget, fartygen, ska kunna exportera spannmålen.

Just samverkan mellan transportslag, menar Joakim Paasikivi, är nyckeln:

–      Systemtänkandet är väldigt viktigt. Det är en no brainer: utan transporter, inget samhälle.