Nyhet

Regeringen har beslutat om inköpsstöden för elektriska lastbilar

Nyhet

Regeringen har idag beslutat om stöden till inköp av elektriska, lätta lastbilar och utsläppsfria tunga lastbilar. 

Det var i budgetpropositionen för 2024 som regeringen först berättade om stöden. Det ena stödet, som går till lätta eldrivna lastbilar är nytt. Den som köper en elektrisk lätt lastbil kan få upp till 50 000 kronor i stöd per lastbil. Beloppet kommer att trappas ner successivt för att i slutet av år 2025 fasas ut.

När det gäller tunga lastbilar så förstärks och modifieras den befintliga klimatpremien. Beslutet innebär bland annat att takbeloppet höjs, från tidigare max 20 % av inköpspriset till 25 % av inköpspriset.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att den har säkerställt att även fordonsgaslastbilar kan få stöd genom den nya EU-förordningen som stöd av mindre betydelse som trädde i kraft vid årsskiftet.

Susanne Karlsson, biträdande samhällspolitisk chef på Transportföretagen, säger att det är välkommet att regeringen justerat takbeloppet för inköp av tunga elektriska lastbilar från tidigare 20 till 25 procent men lägger till att det kommer att  även fortsatt krävas stora investeringar av åkerierna.

-Och även om vi väntar på att skattebefrielsen återigen ska godkänna av EU-kommissionen är det välkommet att regeringen inkluderar tunga gaslastbilar i beslutet, säger Susanne Karlsson. Men också att regeringen i pressmeddelandet betonar vikten av fossilfria drivmedel som biogas, särskilt för de tunga fordon som har svårt att ställa om till eldrift.

När det gäller det nya, tillfälliga stödet för inköp av elektriska, lätta lastbilar är det något Transportföretagen efterfrågat.

-Men en utfasning redan under 2025 är inte de långvariga förutsättningarna som vi hade hoppats på, säger Susanne Karlsson.

Besluten träder i kraft den 13 februari. Mer detaljer kommer att publiceras på Energimyndighetens webbplats inom kort.

Läs vad Transportföretagen ansåg i remissyttrandet om förslagen här>>>