Pressmeddelande

Ny generaldirektör på Skolverket

Pressmeddelande

Skolminister Lotta Edholm presenterade idag Skolverkets nya generaldirektör, GD. Det blir Joakim Malmström som får uppdraget från och med 15 mars. Vid presskonferensen framhöll Lotta Edholm bland annat att det som sker i klassrummet idag avgör hur Sverige ser ut i morgon. Hennes budskap var att Joakim Malmström får ett mycket starkt mandat att förändra.

- Vi välkomnar Joakim Malmström och konstaterar att han får ett stort och viktigt uppdrag. Utmaningarna är många – inte minst att säkra lärarförsörjningen och att utbildningsväsendet har förmågan att möta kunskapsutvecklingen förknippad med den tekniska utvecklingen i transportsektorn, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

- Transportsektorns kompetensförsörjning står i ett starkt beroendeförhållande till en fungerande gymnasieskola. Det är mycket viktigt att Skolverkets GD bidrar till en gymnasieskola som levererar utbildningskvalitet som motsvarar transportsektorns efterfrågan. För att det ska lyckas menar vi att branschen borde få större möjligheter att påverka dagens utbildningssystem, avslutar Caj Luoma.


Följ vårt arbete med transportsektorns kompetensförsörjning här https://www.transportforetagen.se/kompetensforsorjning/