Pressmeddelande

EU ritar om kartan – ge förutsättningar för transportsektorns omställning

Pressmeddelande

EU har på senare år, genom Fit for 55, växlat upp sin klimatpolitik avsevärt och tagit den globala ledartröjan. Det är i grunden mycket positivt. -Det är många pusselbitar som måste passa ihop för att transportsektorn ska få förutsättningar att klara vår omställning med bibehållen konkurrenskraft, fortsatt lönsamhet och ekonomisk tillväxt, säger Marcus Dahlsten, VD för Transportföretagen i samband med Transportform som pågår i Linköping.

En av pusselbitarna är elektrifiering och därför välkomnar Transportföretagen att regeringen, starkare än någonsin, pekat ut elektrifierade transporter som en lösning för framtiden. Samtidigt riskerar tillgången på effekt och laddningsmöjligheter att bli en riskabel flaskhals.

- Elektrifieringen av de svenska godstransporterna kan inte lösas med två hål i väggen. Flera hundra lokala elnätsbolag måste nu vara beredda att på några få år öka effektuttagen i de lokala elnäten, och även bygga ny kapacitet, när lastbilscentraler och depåer ska elektrifieras, säger Marcus Dahlsten och fortsätter.

- Om detta inte går att lösa kommer det att innebära mycket långa ledtider vilket drabbar såväl transporterna som våra medlemmar, säger Marcus Dahlsten.

Politiken behöver också fortsätta sina ansträngningar för att möjliggöra investeringar i eldrivna transportfordon.

- Regeringen måste gasa på med omställningsstöden och det är oroväckande att inte stödförordningen för tunga elfordon har beslutats ännu. Stödpremien för lätta ellastbilar måste förlängas och stödet till tunga elfordon utvärderas innan det avslutas om tre år, säger Marcus Dahlsten.

EU:s nya klimatpolitik skapar också ett behov av en total översyn och justering av nationella styrmedel för transportsektorn.

- Regeringen har aviserat en bred styrmedelsutredning i klimathandlingsplanen, vilket vi välkomnar, säger Marcus Dahlsten och fortsätter. 

- Regeringen bör ta tillfället i akt att se över, avskaffa eller sänka ett antal skatter och andra styrmedel som har kostnadspåverkan på den svenska transportbranschen. Det finns annars en uppenbar risk för ytterligare komplexitet och ineffektiv dubbelreglering.      

- Hur Sverige beskattar el riskerar också bli en bromskloss för elektrifieringen, inte bara för transportsektorn. Regeringen borde exempelvis sänka eller skattebefria el som används för att ladda tunga fordon, säger Marcus Dahlsten.  

Transportföretagen konstaterar att bilden som framträder vid Transportforum är en bred samsyn om vikten av en snabb och effektiv satsning för minskande utsläpp från transportsektorn. Både bransch och samhälle måste satsa.

- Det är sannolikt länge sedan behovet av forskning och ny kunskap har varit så viktigt inom transportsektorn som just nu. Den omställning som transportsektorn står inför nu är lika stor som när vi lämnade häst och vagn och gick över till lastbil. Eller när flyget gjorde sitt inträde och öppnade världen för oss. Transportforum är en påminnelse om det ökade behovet av samverkan mellan transportsektorns olika aktörer, avslutar Marcus Dahlsten.