Nyhet

Transportföretagen välkomnar fler arbetsmarknadsutbildningar

Nyhet

Regeringen har bestämt sig – antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningarna ska öka. Det framgår av ett regeringsbeslut om nya mål för Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2024.

Regeringen slår fast att Arbetsförmedlingen ska förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden genom bland annat etableringsjobb och en ökning av antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning, AUB. I en kommentar säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

– Alla som kan arbeta ska arbeta. Vi har i dag många arbetslösa samtidigt som arbetsgivare letar dag och natt efter kompetent personal. De som inte kan få ett arbete behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Transportföretagen ser positivt på regeringens ambitioner. Men det finns förbättringsområden.

– Vi välkomnar beslutet om att öka antalet deltagare i AUB. Särskilt med tanke på att antalet deltagare under senare tid successivt minskat samtidigt som transportsektorns rekryteringsbehov inte tillfredsställts, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

– Men det är utmanande att regeringen håller fast vid att AF ska prioritera personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa. Vi vill se en bredare målgrupp då det bättre svarar mot arbetsmarknadens behov, avslutar Caj Luoma.


Följ vårt arbete med kompetensförsörjning här; https://www.transportforetagen.se/kompetensforsorjning/