Pressmeddelande

Transportföretagen välkomnar att regeringen vidtar åtgärder för att stärka luftfartens konkurrenskraft

Pressmeddelande

Infrastrukturminister Andreas Carlson meddelade idag att regeringen avser kompensera det så kallade GAS-systemets pandemiunderskott med drygt en miljard kronor. Syftet med satsningen är att i möjligaste mån undvika kraftiga avgiftshöjningar för flygbolag och passagerare.

- Att pandemiunderskotten för flyget nu ersätts är mycket välkommet och ett steg i rätt riktning, men samtidigt lite av en hygienfaktor säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen och fortsätter.

- Framtida passagerare ska inte behöva betala för en infrastruktur som man inte kunde eller inte fick användas under pandemin.

I Sverige finansieras säkerhetskontroller av passagerare genom ett gemensamt avgiftssystem GAS (gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage).

Att användarna betalar infrastrukturen är en princip luftfarten lever efter, men dagens passagerare ska inte belastas med avgifter för infrastruktur som inte kunde användas på grund av reserestriktioner under pandemin.

Transportföretagen har ända sedan pandemin pågick 2021, uppmärksammat regeringen att krisen sätter systemet under stor press eftersom intäkterna med råge understiger kostnaderna. Ett underskott på över en miljard har upparbetats, ett underskott som gör att GAS-avgiften skulle skjuta i höjden utan åtgärder.

- GAS-systemet stod uppenbarligen inte pall för pandemin och kompensationen är nödvändig, men vi ser även att systemet måste reformeras. Med färre passagerare och stigande kostnader för säkerhetskontroller måste systemet ses över i sin helhet för att säkra en hållbar finansiering och undvika att vi hamnar i samma situation igen, säger Fredrik Kämpfe.

Transportföretagen, tillsammans med de största aktörerna i svenska flygbranschen, överlämnade i maj 2023 en handlingsplan för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt svenskt flyg till infrastrukturminister Andreas Carlson.

I handlingsplanen föreslås konkreta åtgärder för både branschen och regeringen för att driva på flygets omställning, öka svenska flygets konkurrenskraft och göra flyget till en naturlig del av den svenska transportinfrastrukturen. Kompensation av GAS-underskottet finns i handlingsplanen som en av åtgärderna för att långsiktigt stärka det svenska flyget.

- Mycket återstår för att göra det svenska flyget mer konkurrenskraftigt, främst att lyfta bort flygskatten. Det svenska flyget är i ett mycket ansträngt läge med en sämre återhämtning än övriga Europa vilket delvis beror på att kostnaderna att flyga i Sverige är högre än i andra länder och leder till att svenskarnas avstånd till resten av världen blir längre. Samtidigt har vi inom EU utvecklat ett komplett, skarpt klimatpaket som kommer innebära kostnadsökningar inom kort. Regeringen går från ord till handling när det gäller att stötta konkurrenskraften hos det svenska flyget med dagens besked och vi förväntar oss fler satsningar på det svenska flygets konkurrenskraft, avslutar Fredrik Kämpfe.