Pressmeddelande

Stora möjligheter att få jobb i motorbranschen – över 6 000 personer behövs till 2026!

Pressmeddelande

Det fortsätter att vara svårt att rekrytera personal inom motorbranschen. Svårast är det i Västra Götalands, Värmlands och Gotlands län enligt Transportföretagens rapport Tempen på motorbranschen. Värst är det i Västra Götalands län där hela 95 procent av företagen upplever det svårt vid rekrytering av personal. I Värmland och på Gotland är motsvarande siffror 80 procent.

Rekryteringsbehovet inom motorbranschen i Sverige fram till 2026 uppskattas till 6 100 personer. I år avser branschen att rekrytera totalt cirka 2 300 personer och 2025-2026 bedömer man att ytterligare 3 800 personer kommer att behövas rekryteras.

- För många företag inom motorbranschen har rekryteringsutmaningar redan påverkat deras vardag. Konsekvenserna av dessa utmaningar sträcker sig även till risken för störningar i transportsystemet och ökade kostnader för kunderna, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen och fortsätter.

- För att bemöta situationen krävs politiska beslut som tillgängliggör utbildningsplatser som leder till jobb i motorbranschen.

- Tempen på motorbranschen skickar en tydlig signal om att det finns stora möjligheter till jobb i motorbranschen. Det stora rekryteringsbehovet i kombination med den snabba tekniska utvecklingen innebär att motorbranschen definitivt är en framtidsbransch, avslutar Caj Luoma.

De yrkesgrupper som är svårast att rekrytera är tekniker/mekaniker. Faktum är att sextio procent av företagen som under 2023 försökt rekrytera uppger att de haft svårigheter att hitta tekniker/mekaniker. Totalt uppskattar branschen att det fram till 2026 behöver rekryteras 4 000 mekaniker/tekniker.

Geografiskt återfinns det största rekryteringsbehovet i Stockholms, Skåne respektive Västra Götalands län. Sammanlagt 3 300 personer behöver rekryteras i dessa tre län fram till 2026 vilket motsvarar drygt hälften av det totala rekryteringsbehovet i hela landet.

Konsekvenserna av det svåra rekryteringsläget inom motorbranschen är flera:

- hämmar företagens utveckling och deras möjligheter att växa liksom att investera i ny teknik.

- svårare att starta nya företag

- risk för störningar i transportsystemet, med exempelvis uteblivna leveranser eller stopp inom industrin som följd.

  • kostnader för verkstadsbesök kan komma att öka.

Här kan du hämta rapporten.