Nyhet

Transportföretagen och IF Metall ingår avtal om etableringsjobb

Nyhet

Transportföretagen och IF Metall har tecknat avtal om etableringsanställningar inom motorbranschen som gäller från och med den 26 mars 2024. Därmed kan fordonsverkstäder och återförsäljare använda etableringsanställning för såväl arbetare som tjänstemän. Anställningsformen syftar till att underlätta för långtidsarbetslösa och nyanlända att få jobb.

Hanna Alsén, biträdande avdelningschef Arbetsgivarservice och juridik på Transportföretagen

– Jag är glad att vi nu har tecknat avtal med IF Metall om etableringsjobb. Det betyder att alla företag som omfattas av Motorbranschavtalet kan använda etableringsanställning i hela sin verksamhet, för såväl arbetare som tjänstemän. Det ger människor som står långt ifrån arbetsmarknaden nya möjligheter till anställning och en egen försörjning samtidigt som det kan underlätta företagens kompetensförsörjning, säger Hanna Alsén, biträdande avdelningschef Arbetsgivarservice och juridik på Transportföretagen.

Etableringsanställning kan tillämpas under högst 24 månader. Därefter är tanken att den ska leda till en tillsvidareanställning på heltid på företaget. En arbetstagare med etableringsanställning ska ges möjlighet att delta i SFI samt i andra kortare utbildningar.

Transportföretagen har sedan tidigare tecknat avtal om etableringsjobb med Unionen. Det betyder att företag som omfattas av Tjänstemannaavtalet för Transportföretagen, Tjänstemannaavtalet för Motorbranschen och/eller Motorbranschavtalet nu omfattas av avtal om etableringsjobb och kan börja anställa långtidsarbetslösa och nyanlända i denna anställningsform.

Mer praktisk information för medlemsföretag som vill börja använda etableringsjobb finns i Transportföretagens Arbetsgivarguide.