Nyhet

Satsning på yrkesvux med utmanande tidtabell

Nyhet

Regeringen presenterade idag ett förslag kopplat till vårändringsbudgeten som innebär fler platser inom yrkesvux. Regeringens ambition är att få fler vuxna att bli anställningsbara genom ökad tillgång till yrkesutbildning. Det ska åstadkommas genom att stärka den regionala yrkesinriktade utbildningen på gymnasial nivå med ytterligare 2 000 platser.

– Det är glädjande att regeringen ser behov av att fortsätta satsa på vuxenutbildningen då det är en viktig del för transportsektorns kompetensförsörjning. Samtidigt är det utmanande att pengarna för satsningen, såvitt framgått, måste konsumeras under 2024. Det innebär en hög sannolikhet för att pengarna återgår till statskassan i slutet av året då ställtider i utbildningssystemet omöjliggör att leverera utbildningar inom 2024, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

– Vi hoppas regeringen fortsätter satsa på vuxenutbildningen. Men för ett framgångsrikt utnyttjande av resurser till vuxenutbildningen behöver rätta förutsättningar vara på plats. Vi ser även behov av att motverka lärarbristen som ytterligare ett område att satsa på för att få till volymer i vuxenutbildningen, avslutar Caj Luoma. 

Läs regeringens pressmeddelande här: 15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet - Regeringen.se