Nyhet

Hyr du in medarbetare? Dags att hålla koll på tiden!

Nyhet

Den nya regeln om inhyrda medarbetare får effekt från och med den 1 oktober 2024. Då måste du erbjuda fast anställning eller betala ersättning till bemanningsanställda som arbetat på samma plats (driftsenhet) i totalt 24 månader eller mer under de senaste 36 månaderna. 

Om du har inhyrd personal, gå redan nu igenom alla inhyrningar så att du vet hur lång tid de har arbetat från och med den 1 oktober 2022 (tid innan 1 oktober 2022 räknas inte).

Vissa anställningar är undantagna och det finns regler för hur och när du ska lämna erbjudande om anställning eller ersättning. Du kan läsa mer om vad som gäller och hur du ska hantera detta i praktiken i cirkuläret Bemanningsanställda – viktigt om nya regler.