Nyhet

Regeringens budget försvagar flygets konkurrenskraft

Nyhet

Under onsdagen presenterade regeringen 2024 års budget och förutom uppräkningen av driftsstödet till regionala flygplatser lyser satsningarna på flyget med sin frånvaro.

Behovet är stort av justeringar av styrmedel och pandemiskulder, satsningar och stöd som hjälper flyget att ställa om, samtidigt som Sveriges tillgänglighet säkras. Särskilt med tanke på de beslut om utsläppshandel och inblandningsplikt av hållbart bränsle för flyget som nu fattats i EU och innebär stora annalkande kostnadsökningar. Regeringen har visat stort intresse för flyg och därför var förväntningarna på budgeten höga men det enda som finns med är alltså en uppräkning av driftstödet till regionala flygplatser.

- Regeringens budget får ingen guldmedalj av flyget. Innan valet sa sig Tidöpartierna vara överens om att slopa flygskatten och vi har lyft pandemiunderskottet i säkerhetskontrollsystemet gång på gång, men inget av det, eller en satsning på svenskt hållbart flygbränsle, finns med, säger branschchef Fredrik Kämpfe.

Skatten på flygresor som läggs på resenärernas biljettpris, beräknas dra in 1 827 906 000kr till statskassan under 2024. Pengar som varken återinvesteras i flyget eller flygets omställning, men som tunnar ut flygets marginaler ännu mer. Flygskatten är inte en klimatskatt, utan i grunden en skatt på själva resan, och möten.

GAS-systemet är ett gemensamt avgiftssystem för säkerhetskontroller. Meningen är att jämna ut kostnaden för säkerhetskontroller på landets flygplatser och bygger på principen att användarna betalar för de säkerhetskontroller som görs. Under pandemin byggdes ett miljardunderskott upp i det här systemet, eftersom flygsystemet hölls öppet för samhällsviktigt flyg samtidigt som det nästan inte fanns några passagerare som kunde betala. Om inget görs kommer framtida resenärer behöva betala för en tjänst de inte nyttjat. Ett lagförslag som möjliggör ett tillfälligt kapitaltillskott i systemet är färdigutrett och ligger på regeringens bord att besluta om. Transportstyrelsen har bett regeringen att skjuta till ett tillskott om ungefär 800 miljoner kronor som täcker 80% av underskottet. Men detta saknas alltså i budgeten.

- Vi får inte glömma bort att flyginfrastrukturen är avgiftsfinansierad till nästan 100% vilket betyder att den framför allt betalas genom flygbiljetten. Kommersiella flyglinjer – för privatresor, affärsresor och turism – är alltså helt avgörande för att upprätthålla den flyginfrastruktur som behövs för samhällsviktigt flyg och beredskap.

I utredning efter utredning pekas det på behovet av att få fart på produktion av svenskt hållbart flygbränsle. Frågan är nu än mer aktuell med tanke på att EU har fattat långtgående beslut om en gradvis ökad inblandningsplikt av hållbart flygbränsle samtidigt som kostnaden för utsläpp höjs i EUs utsläppshandelssystem. Sveriges flygbransch vill ställa om och betala för sig. Men utan ökad tillgång till hållbart flygbränsle går det inte.

Turismpolitiska målet sedan 2021 lyder ”Sverige ska ha en hållbar turism, med ett hållbart resande och en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring som växer och bidrar till sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar i hela landet”. I den här budgeten är det målet struket, något som Fredrik beklagar:

- Vi behöver flyget eftersom det långsiktigt stärker jobb och tillväxt i hela Sverige. Vi klarar oss inte utan goda förbindelser mellan norra och södra Sverige, eller till och från Stockholm. Flyget är mitt uppe i en snabb omställning med ökad användning av biobränslen, vätgas och utveckling av elflyg. Vi utgår från att detta är något som regeringen vill bejaka. Hela Sverige måste nämligen kunna leva, delta och växa. Landsbygden och storstaden behöver varandra.

I budgeten presenterade regeringen en uppräkning av driftstödet till ickestatliga flygplatser om 107 miljoner kronor. Detta välkomnas som helt nödvändigt för att förhindra att flygplatser läggs ned. Det som inte finns med är flygskatten, underskottet i GAS-systemet och satsning på hållbart flygbränsle. Dessutom har regeringen tagit bort det turismpolitiska målet.

- Förutom att flyg är en förutsättning för många mänskliga möten, affärer, samhällsviktiga transporter och beredskap, så riskerar Sverige att missa målet om en flygbransch som är både fossilfri och levererar tillgänglighet i hela landet, om inte utlovade beslut från Arlandautredningen och flygplatsutredningen börjar fattas. Det är ytterst tillgängligheten för svenska medborgare och företag som står på spel här. Ja, i grunden vår internationella konkurrenskraft. Det räcker inte med fina ord om flyget, nu behövs handling från regeringen, avslutar Fredrik Kämpfe.