Pressmeddelande

Regeringen satsar på utbildningar i linje med Transportföretagens förslag

Pressmeddelande

Under tisdagsmorgonen presenterade regeringen en budgetnyhet där man satsar 1,7 miljarder kronor på totalt 19 500 nya utbildningsplatser under 2024. Av platserna återfinns 16 500 i yrkesvux medan 3 000 ska skapas inom yrkeshögskolan. Regeringen uppger att det är frågan om en permanent satsning och att det fram till 2026 rör sig om en satsning på totalt nästan tre miljarder kronor. Transportföretagen välkomnar dagens besked.

- Vi välkomnar regeringens satsning på fler utbildningsplatser. Transportföretagen har under lång tid arbetat för utökade satsningar inom såväl yrkesvux, det vill säga yrkesutbildning på gymnasial nivå riktad till vuxna, som yrkeshögskolan. Vi har gjort det för att gymnasieskolan och arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte tillfredsställt transportsektorns nuvarande rekryteringsbehov, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

- Transportsektorn har ett rekryteringsbehov på 150 000 personer fram till år 2035. Vi är en framtidsbransch där det finns stora jobbmöjligheter, men då måste också utbildningar alltid vara anpassade till branschens behov. Inte minst med tanke på den gröna omställningen. För att den ska nå sin fulla potential och för att samhällets behov av transporter ska kunna tillgodoses behöver utbildningarna moderniseras, inte bara utöka antalet platser, säger Caj Luoma.

Följ vårt arbete med transportsektorns kompetensförsörjning här.