Ny regel om avsteg från 10-timmarsregeln vid nattarbete för mobila arbetstagare (Transportavtalet)

Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet träffade i våras överenskommelse om en ny regel som gör det möjligt att avvika från 10-timmarsregeln vid nattarbete för mobila arbetstagare. Den nya regeln började gälla den 1 september i år.

Mobila arbetstagare, dvs. arbetstagare som omfattas av EU:s Kör- och vilotidsförordning, får som huvudregel inte arbeta mer än 10 timmar under ett pass som till någon del infaller i nattfönstret (mellan kl 01.00-05.00). Tidigare krävdes en lokal överenskommelse med Transport för att göra avvikelse från denna regel. Nu finns en möjlighet att göra avvikelse även med stöd av det centrala kollektivavtalet Transportavtalet. Arbetstagaren ska i så fall få arbetstidsförkortning i enlighet med den nya regeln.

En arbetsgivare som planerar att tillämpa den nya regeln ska informera Transport om detta senast en vecka i förväg. Vi har tagit fram en blankett ni kan använda för detta som ni med Transportavtalet kan hitta längst ner på den här sidan.

Längst ner på sidan kan ni även läsa mer om den nya regeln och skyldigheten att informera Transport i vårt cirkulär som har skickats ut tidigare.

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

  • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

    Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
  • Ett gediget branscharbete

    Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
  • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

    Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.