Nyhet

Välkommen satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

Nyhet

Regeringen inför ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad utbildning. Satsningen motsvarar cirka 2 000 studieplats och är mot kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vid företagsetableringar eller företagsexpansioner. Främst med fokus i glest befolkade län. Transportföretagen välkomnar beskedet, men framhäver att det är viktigt att ta hänsyn till branschens behov.

- Vi välkomnar denna satsning liksom regeringens större satsning på yrkesvux där 16 500 nya platser i yrkesvux ska tillgängliggöras. Nu är det viktig att regeringens satsningar på yrkesvux tar hänsyn till transportsektorns behov av utbildningar. För ett fungerande transportsystem är en viktig förutsättning för att regionala industrisatsningar ska kunna nå sin fulla potential och för att den gröna omställningen ska kunna ske, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.


Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson ger följande kommentar i ett pressmeddelande från regeringen.

–  Samhället och arbetsmarknaden präglas allt mer av omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi. Efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft med kompetens inom bland annat digitalisering, automatisering och elektrifiering ökar just nu till följd av att företag etablerar sig och expanderar i exempelvis norra Sverige. För att möta behoven genomför regeringen en särskild utbildningssatsning 2024, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.