Pressmeddelande

Transportföretagen kommenterar Hasslers utredning

Pressmeddelande

John Hasslers utredning är ett viktigt inspel i debatten för kommande klimathandlingsplan. Transportföretagen kommer särskilt analysera Hasslers förslag om en utveckling av transportmålen med fokus på elektrifiering. Nu är det viktigt att transportbranschen bjuds in i den fortsatta dialogen.

- I grunden är klimatfrågan global. Nationella klimatmål kan utgöra en styråra, men nu när EU har tagit ledartröjan är det naturligt att alla medlemsstater ser över nationella styrmedel och justerar de nationella klimatmålen för att tydligare anknyta till EU:s klimatpolitik, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Transportföretagen kommer analysera Hasslers förslag om en utveckling av transportmålen med fokus på elektrifiering. Enligt Tina Thorsell är det viktigt att regeringen har en nära dialog med branschen för att undvika tidigare klimatmåls fallgropar om ett transportsnålt samhälle.

- Den svenska transportnäringen utgör ryggraden i den gröna omställningen. Vi är grundbulten för ett välmående och hållbart samhälle. Den fortsatta debatten får inte köra i diket genom att aktörer skyller på varandra. Utan vi måste lyfta goda exempel som möjliggör fler transporter i samhället, samtidigt som klimatpåverkan fortsätter att minska. Här ser vi regeringens utökade investeringsstöd för fler eldrivna lastbilar som ett lysande exempel, säger Tina Thorsell.

Professor John Hassler förslag utgår från hur politiken kan främja en effektiv strukturomvandling som bidrar till att skapa konkurrenskraft och hållbar tillväxt. 

- Vi är särskilt intresserad kring Hasslers resonemang om hur man kan stärka infrastrukturens ekosystem samt politikens ansvar för att underlätta strukturomvandlingen, säger Tina Thorsell i en avslutande kommentar. 

Transportföretagen har analyserat detaljerna i utredningen och ser fram emot den fortsatta diskussionen. Läs Transportföretagens analys här.