Nyhet

Sjöfartsverket och isbrytaren Frej på inspirationsturné

Nyhet

Under september och oktober har Sjöfartsverkets isbrytare Frej besökt tre olika hamnar; Norrköping, Örnsköldsvik och Härnösand med syfte att få fler att intressera sig för att arbeta i sjöfarten.

Vid varje hamnstopp har allmänheten, elever från högstadiet och gymnasiet samt studenter från högskola/universitet bjudits in under fyra olika dagar. Besökarna har följt en utstakad bana och fått se olika delar av fartyget; brygga, maskin, hytter, allmänna utrymmen, gym med mera. På bryggan och i anslutning till maskinrummen har besökarna fått lyssna till ombordpersonal som berättat om fartyget, arbetsuppgifter, utbildningsvägar och branschens stora behov av personal.

”Den här typen av initiativ, som bidrar till att skapa ett intresse för sjöfarten, är viktiga både på kort och lång sikt för att vi ska kunna attrahera den arbetskraft som krävs under kommande år. Det är extra glädjande att det skett i samverkan mellan Sjöfartsverket och utbildningsväsendet. Båda spelar en stor roll för sjöfartens framtid i Sverige”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen, som också varit delaktig i aktiviteterna.

I Norrköping deltog lärare och elever från Sjömansskolan Stockholm och även studenter från sjöbefälsprogrammen på Chalmers och Linnéuniversitetet. I Örnsköldsvik och Härnösand deltog lärare och elever från Härnösands gymnasium och de båda högskolorna var också representerade.

Det sista hamnstoppet var i ett vintrigt Härnösand. Föröver låg Härnösands Gymnasiums skolfartyg Polstjärnan. De som besökte isbrytaren kunde också besöka sjöfartsutbildningens skolfartyg för en rundvisning ombord. Två elever som går på skolans sjökocksutbildning bjöd på snittar. 

Allmänhetens dagar besöktes av totalt 6.800 personer. Totalt 1.200 högstadieelever och 1.000 gymnasieelever besökte fartyget vid de tre olika hamnstoppen.