Nyhet

Kommentar angående varsel mot Tesla

Nyhet

IF Metall och Svenska Transportarbetareförbundet har lagt varsel om stridsåtgärder mot medlemmar i två förbund inom Transportföretagen, Motorbranschens arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar den 27 oktober. Detta sker i sympati med IF Metalls konflikt med Tesla.  

- Vår grundinställning är att den svenska modellen bygger på att svenska företag har kollektivavtal. Vi ser gärna att även Tesla är en del av detta. Det som är anmärkningsvärt är att IF Metall och Transportarbetareförbundet nu varslar mot våra medlemsföretag som redan har kollektivavtal. Det skadar företag som anstränger sig för att göra rätt och som driver sin verksamhet i tuff konkurrens på marknaden, säger Hanna Alsén, förhandlingschef på Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

IF Metalls varsel om konflikt träder i kraft den 3 november och berör ett femtontal arbetsplatser. Svenska Transportarbetareförbundet har också varslat om konflikt mot fyra hamnar som stöd för IF Metalls konflikt med Tesla. Konflikten bryter i så fall ut den 7 november.

- Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter når lösningar genom kollektivavtal. Vi ser att varslen i det här fallet riskerar att slå hårdast mot de företag som faktiskt står upp för den här modellen, säger Johan Grauers, förhandlingschef Sveriges Hamnar.