Nyhet

Arbetsförmedlingen öppnar upp för en direktupphandling – anmäl ert intresse senast 13 okt!

Nyhet

I slutet av september skickade Arbetsförmedlingen ut ett pressmeddelande om att Yrkesakademin avslutar sina arbetsmarknadsutbildningar på 29 orter (se pressmeddelande; Stopp för 29 av Yrkesakademins utbildningar - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se). Det riskerar att få konsekvenser för rekryteringen av yrkesförare till transportbranschen.   

Transportföretagen har löpande haft kontakter med Arbetsförmedlingen om lösningar på den uppkomna situationen. Nu öppnar Arbetsförmedlingen upp för en direktupphandling där företag med tillstånd att bedriva trafikskola har möjlighet att ansöka om att, på uppdrag av Arbetsförmedlingen, bedriva utbildningar som nu avbrutits. 

I Arbetsförmedlingens information om den kommande upphandlingen står det:  

”Arbetsförmedlingen behöver upphandla utbildning för ett antal arbetssökande vars utbildning har avbrutits då befintlig leverantör sagt upp avtalet med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen öppnar upp för direktupphandling i ¨närtid¨ för alla som klarar av ställda krav i uppdraget, och är villiga att se över möjligheten till att vara en god samarbetspartner. Nu samlar vi in data och information från antal utbildningsanordnare för att kunna formulera en offertförfrågan.”

Företag inom transportbranschen som är intresserade av att bedriva utbildningar enligt ovan kan anmäla sitt intresse genom att fylla i bifogad blankett och senast 13/10 maila den direkt till: Johannes.askeri@arbetsformedlingen.se

Notera att utbildningarna ska finnas i eller i närheten av de orter som omnämns i bilagan ”Aktuella orter”.

Notera särskilt den korta svarstiden – något som vi tyvärr inte råder över.

Bilagor

- Arbetsförmedlingens underlag för en intresseanmälan
- Aktuella orter

För mer information. Kontakta Maria Sjölin Karlsson.