Nyhet

Svag ökning av antalet omkomna i trafiken

Nyhet

Antalet omkomna i trafiken ökade svagt under årets första nio månader jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar Trafikverkets nyligen publicerade olycksstatistik. Under perioden januari till och med september 2023 förolyckades 166 personer jämfört med 164 personer under samma period 2022.

- Att olyckstalen dessvärre ökar något jämfört med fjolåret är bekymmersamt och kan tyda på att utvecklingen på årsbasis riskerar att åt fel håll, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen. Vägen är arbetsplats för en stor del av de anställda i våra medlemsföretag. Att aktivt arbeta för att skapa en än säkrare vägtrafik i Nollvisionens anda är en högt prioriterad fråga för oss inom Transportföretagen.

Transportnäringens insats för en förbättrad trafiksäkerhet innefattar bland annat olika slags initiativ för att bidra till en säkrare vägtrafik. Exempel på detta är att arbeta med implementering av olika slags policys kopplade till trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetspolicys och drogpolicys är uttryck för detta. Därtill används olika slags ledningssystem som verktyg för att säkerställa en gynnsam utveckling på trafiksäkerhetsområdet.

Regeringen presenterade nyligen en satsning på 300 miljoner kronor per år för att möta underhållsskulden på landets statliga vägar och 100 miljoner extra för de enskilda vägarna. Från Transportföretagens sida ses det som positivt att regeringen erkänner detta problem. Samtidigt är satsningen inte är tillräcklig. Bara för att stoppa underhållsskulden från att växa hade regeringen behövt satsa två miljarder extra per år.

- Initiativet är gott men dessvärre är läget så illa att det är långt ifrån tillräckligt, fortsätter Tina Thorsell. Vägnätet är Sveriges blodomlopp. Bara för att stoppa underhållsskulden från att växa hade regeringen behövt satsa två miljarder extra per år. Om inte regeringen kraftsamlar med en långsiktig och finansierad underhållsplan för vägarna har vi snart en vägkris vid sidan av elkrisen.

År Antal omkomna
2018 225
2019 168
2020 153
2021 152
2022 164
2023 166

 

Källa: Transportstyrelsen