Nyhet

Transportföretagen pratar kvalitet i vuxenutbildningen

Almega Utbildningsföretagen arrangerade idag en konferens på temat kvalitet i vuxenutbildningen. På talarlistan återfanns Transportföretagens Caj Luoma som var där för att belysa transportsektorns syn på kvalitet. 

- Vuxenutbildningen är en viktig del i transportsektorns kompetensförsörjning. Och en bra utbildningskvalitet är naturligtvis helt central för att tillgodose branschens kompetensbehov, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen. 

- Vi är tacksamma för möjligheten att få vara del av dagens kvalitetskonferens. Det gav oss möjligheten att kommunicera transportsektorns kvalitets- och utvecklingsbehov i förhållande till såväl myndigheter som utbildningsarrangörer. I förlängningen hoppas vi naturligtvis att våra prioriteringar får genomslag i vuxenutbildningen, avslutar Caj Luoma. 

Följ vårt arbete inom kompetensförsörjning här