Nyhet

Regeringen föreslår förlängd tid för eftermontering av färdskrivare

Regeringen föreslår att förare inte ska dömas till böter och transportföretag ska inte påföras sanktionsavgift för överträdelser av EUs färdskrivarförordning, om ett fordon under perioden 21 augusti 2023 – 18 augusti 2025 i strid med krav i förordningen används utan att vara utrustad med smart färdskrivare 2. Transportföretagen välkomnar förändringen.

Kanske kommer du ihåg att i slutet av sommaren 2023 uppstod det oro kring den smarta färdskrivaren version 2. Enligt regelverket skulle alla fordon som registrerades från och med den 21 augusti 2023 vara utrustade med den senaste färdskrivaren, version 2. Det var bara ett problem: det rådde brist på smarta färdskrivare i version 2 då en av färdskrivartillverkarna inte hade fått sin färdskrivare typgodkänd. Efter rådigt ingripande av både Transportstyrelsen och Transportföretagen beslutade regeringen om en förordningsändring som innebar att det under perioden 21 augusti 2023–31 januari 2024 inte ska påföras någon sanktionsavgift eller några böter i Sverige med anledning av att ett fordon saknar den färdskrivare som EU-reglerna kräver.

Under hösten har EU-kommissionen kommit med ett förslag som ger transportsektorn betydligt längre tid på sig att eftermontera med den senaste färdskrivaren. Om registreringen av ett fordon med smart färdskrivare 1 är gjord innan den 31 december 2023 så har företaget fram till den 18 augusti 2025 på sig att eftermontera en smart färdskrivare version 2. Den svenska regeringen har nu utifrån EU-kommissionens förslag remitterat en förordningsförändring som innebär just detta.

I praktiken innebär det nu remitterade förslaget en begränsning i att installera en smart färdskrivare version 1 med en månad. Förordningsändringen i augusti satte tidsgränsen till den 31 januari 2024. I det nu remitterade förslaget har man till den 31 december 2023 på sig. I praktiken torde detta inte utgöra någon skillnad, enligt de rapporter vi får har produktionen av den smarta färdskrivaren version 2 kommit igång och de allra flesta fordon som registreras installeras med den senaste färdskrivaren.

Transportföretagen välkomnar regeringens förslag men skriver i sitt remissyttrande att ”eftersom kommissionens rekommendation inte är bindande finns risken att andra medlemsstaterna inte anpassar sina ansvarsregler efter rekommendationen.  Det innebär att åkerier och bussföretag som kör internationella gods- eller persontransporter måste kontrollera för varje enskilt land som de passerar vad som gäller där”.