Nyhet

En månad med sympatiåtgärder – slår hårt mot företagen

Den utdragna konflikten mellan Tesla och IF Metall får allvarliga konsekvenser för medlemsföretagen i Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF).

IF Metall varslade om strejk på Teslas verkstäder och serviceställen i Sverige den 17 oktober. I början av november meddelade flera svenska fackförbund att de lägger sympativarsel om blockad riktade mot olika delar av Teslas verksamhet i Sverige. Många av dessa sympativarsel drabbar MAFs medlemsföretag med kollektivavtal och som utför reparationsarbeten på Teslabilar.

Nu har det snart gått en månad sedan stridsåtgärderna trädde i kraft hos flera av våra medlemsföretag. Ännu har inget avtal tecknats mellan IF Metall och Tesla, tvärtom verkar det gå i motsatt riktning med avbruten dialog och domstolsförfaranden.

- Efter en månad med sympatiåtgärder ser vi inget närmande mellan parterna. Vi tvivlar på att åtgärderna mot våra medlemsföretag ger någon effekt mot Tesla. Det vi däremot ser är att de drabbas hårt och att arbetstillfällen riskeras på sikt. Våra medlemsföretag som redan har kollektivavtal och inte har någon möjlighet att påverka utgången av konflikten, säger Hanna Alsén, förhandlingschef på Motorbranschens Arbetsgivareförbund


Motorbranschens arbetsgivareförbund har ungefär 2 000 medlemmar och av dessa är cirka 1 200 medlemmar anslutna till Motorbranschavtalet. I dagsläget berörs ett 80-tal arbetsplatser inom Motorbranschens Arbetsgivareförbund av IF Metalls och Målarnas sympatiåtgärder.

- I det långa perspektivet kommer det bli svårt för många av våra berörda medlemsföretag att få ekonomin att gå ihop. Detta även om det kan finnas konfliktersättning att tillgå. Vi ser i och för sig positivt på att IF Metall i några få fall gett dispenser till några av våra medlemsföretag för att undvika att de hamnar på obestånd. Det är dock fråga om tillfälliga lättnader från förbundets långtgående varsel. Om IF Metall värnar sina medlemmar bör de avbryta sympatiåtgärderna och i stället fortsätta rikta sina varsel mot Tesla och TM Sweden AB, säger Hanna Alsén.

- Ansvaret vilar tungt på facken i den aktuella situationen och i framtiden. Hur är de beredda att bidra till att kollektivavtal även i framtiden är attraktiva för både fack, anställda och företag? En stor fördel för våra medlemsföretag är att de har fredsplikt, men värdet av fredsplikten riskerar att urholkas i framtiden med denna typ av stridsåtgärder, säger Hanna Alsén i en avslutande kommentar.