Pressmeddelande

Transportföretagen kommenterar Klimatpolitiska rådets rapport

Pressmeddelande

I dag har Klimatpolitiska rådet presenterar sin utvärdering av både den tidigare och nuvarande regeringens klimatpolitik. Årets rapport lyfter fram att det måste göras mer inom transportsektorn för att nå klimatmålen år 2030. Transportföretagen ser att vi är på god väg att nå klimatmålen för sektorn, men att regeringens klimathandlingsplan måste ge branschen rätt förutsättningar.

Klimatpolitiska rådets rapport lyfter att utsläppen kommer att öka inom en närtid. Det gäller framför allt från inrikes transporter och arbetsmaskiner. Enligt Transportföretagens beräkningar finns det däremot goda möjligheter för transportsektorn att nå klimatmålen. För att det ska vara möjligt behövs en balanserad politik som värnar Sveriges konkurrenskraft, samtidigt som den minskar utsläppen.

- Debatten kring transporter och klimat är vilsen och saknar långsiktighet. Transportsektorn är motorn för att klara omställningen och vi kan nå våra klimatmål med en balanserad politik som inte slår undan benen för välfärd och tillväxt, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen. 

I slutet av det här året ska regeringen presentera sin klimathandlingsplan och regeringen är satt under press.  Regeringen ska svara upp emot hur klimatmålen nu ska nås om reduktionsplikten sänks till EU-miniminivå, när det andra löftet är att sänka kostnaderna för drivmedel. Sverigedemokraterna har tidigare hotat med att lämna regeringsunderlaget om inte reduktionsplikten sänks till noll.

- Reduktionsplikten är en viktig del, men inte allt. Dagens nivåer slår hårt mot transportsektorn, men regeringens aviserade sänkning av reduktionsplikten är onödigt offensiv. Vi har sedan länge efterfrågat en nystart och en framtida balanserad plikt som, tillsammans med ambitiösa satsningar på elektrifiering, tar oss närmare att nå våra klimatmål inom EU och nationellt, fortsätter Marcus Dahlsten.

Det svenska ordförandeskapet slutförhandlar just nu Fit for 55. Transportföretagen ser positivt på att EU har kommit långt i sitt klimatarbete. 

- Vill man gå fort ska man gå själv. Vill man gå långt ska man gå tillsammans. Transportsektorn tar ett stort ansvar för den gröna omställningen. Samtidigt ser vi hur Fit for 55 växer fram i. Här kommer ambitionsnivåerna höjas avsevärt för att klara våra gemensamma åtaganden gentemot Parisavtalet, säger Marcus Dahlsten i en avslutande kommentar.