Nyhet

Regeringen vill motverka utanförskap – men tveksamt om det bidrar till kompetensbristen

Nyhet

Nära 1,4 miljoner människor i Sverige bor i utanförskapsområden. För att motverka utanförskapet och dess effekter har en utredare fått i uppdrag att föreslå förbättringar av informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och landets kommuner. Utbytet ska underlätta övergången från arbetslöshet till studier i vuxenutbildning.

– Det är positivt att samarbetet mellan Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet ska stärkas i syfte att underlätta övergången från arbetslöshet till studier i kommunal vuxenutbildning. Men våra förhoppningar uppfylldes inte av de förslag som ministrarna kom med förra veckan, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

– Vi hade bland annat önskat mer konkreta förslag inom språkområdet samt hur volymen I Arbetsförmedlingen utbildningsinsatser bättre skulle svara mot transportsektorns behov. Nu inleds en utredning som ska titta på hur informationsutbytet ska stärkas mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Det är positivt men det är tveksamt om sådana regelförändringar har stora positiva effekter plus att det kommer att dröja innan det kan räknas hem, avslutar Caj Luoma.