Nyhet

Kollektivavtalade förmåner till dina anställda när du är medlem i Transportföretagen

Nyhet

Visste du att fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal och därmed har pension och försäkring via jobbet? På avtalat.se finns samlad information om tjänstepensionen och de försäkringar som du som arbetsgivare betalar för. Vill du veta mer finns kostnadsfria webbinarier via Avtalat.

Att få pension och försäkring via jobbet är bra för dina anställda men det är också prisvärda och konkurrenskraftiga lösningar för dig som arbetsgivare. Du ger de anställda trygghet – både nu och i framtiden. Försäkringarna ger ett extra skydd vid många situationer i livet och fungerar som ett komplement till det som de anställda har rätt till enligt lag. Utformningen av försäkringsskyddet beror på om de är arbetare eller tjänstemän.

• Pension – för dina anställda arbetare heter den kollektivavtalade tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO. För tjänstemän heter den ITP. Arbetarnas tjänstepension administreras av Fora, medan tjänstemännens administreras av Collectum.

• När en anställd ska vara föräldraledig – För privatanställda arbetare med kollektivavtal finns Föräldrapenningtillägget (FPT) som en försäkring hos AFA Försäkring, den ger extra ersättning vid föräldraledighet. Tjänstemän har oftast föräldralön genom kollektivavtalet.

• Om en anställd blir sjuk - Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) heter sjukförsäkringen för arbetare, den ger ersättning från dag 15. Anställda tjänstemän har kollektivavtalad sjuklön från dag 15 och ITP sjukpension som ger ersättning från dag 91.

• Om en anställd råkar ut för en olycka - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar alla anställda, även företagare och vd. Om olyckan är framme och en anställd skadar sig på jobbet eller till och från jobbet kan försäkringen ge ersättning.

• Om en anställd dör - Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) ger familjen ett skattefritt engångsbelopp om en anställd dör. Den anställda har även möjlighet att välja till familjeskydd och återbetalningsskydd inom ramen för sin tjänstepension.

• Uppsägning – genom omställningsstöd kan anställda få hjälp att gå vidare i arbetslivet. Stödet gäller när uppsägningen beror på arbetsbrist, sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut. Beroende på den anställdas ålder och anställningstid kan även en ekonomisk ersättning betalas ut. Arbetare får stöd genom Trygghetsfonden TSL och tjänstemän får stöd av omställningsorganisationen TRR

• Om en anställd behöver kompetensutveckla sig – genom kompetensstöd kan den anställda ha möjlighet att studera mitt i arbetslivet med syftet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Arbetare får stöd genom Trygghetsfonden TSL och tjänstemän får hjälp av TRR.

Vad som mer exakt ingår i omställnings- och kompetensstödet skiftar beroende på om aktuellt fackförbund antagit Huvudavtalet eller inte. Av de fackförbund som förbund inom Transportföretagen har avtal med har Transportarbetareförbundet och Målareförbundet inte antagit Huvudavtalet. Hos Avtalat, TRR och TSL kan du läsa om vad som gäller för just ditt företag.

Vill du veta mer om kollektivavtalen och förmånerna kan du läsa mer här: Transportföretagen.se och avtalat.se/kollektivavtaletsdag