Nyhet

Stockholm vill införa miljözon 3 i city

Nyhet

Gamla stan, Stockholm. Här vill Stockholm förbjuda andra än el-gas och bränslecellsdrivna fordon att trafikera fr o m 2024. Foto: Mostphotos.com

Stockholms stad vill införa den strängaste miljözonen i delar av Stockholms innerstad. Där ska endast el- , gas och bränslecellsfordon få köra. Den ska börja gälla redan 2024.

Den nya politiska ledningen för Stockholms stad, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har höga klimatambitioner. Personbilismen ska minska med 30 procent till 2030 och koldioxidutsläppen ska minska med 80 procent. Dessutom ska Stockholmarnas konsumtionsbaserade utsläpp halveras, även det till 2030.

Men redan från och med 2024 vill de införa den strängaste miljözonen, klass 3, i Gamla stan och ett område i city. Det är i dagsläget oklart vilka områden förutom Gamla stan som kommer att beröras, men i Dagens Nyheter den 25 april nämner miljö- och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen(MP) nedre Norrmalm. Det ska utredas om man ska få köra en dieselbil på Skeppsbron och Munkbron.

Förvaltningen tittar för närvarande på vilka delar av city som ska omfattas av miljözon 3 och ska lämna sitt förslag i slutet av året. Tanken är att miljözonen ska införas stegvis från och med nästa år, 2024, och vara fullt genomförd 2026.

-Det är en oerhört tight tidplan och det är viktigt att staden först kartlägger vilka typer av transporter och varuleveranser som sker i området, kommenterar Anders Josephsson, näringspolitisk expert på Transportföretagen. Och hur ser det ut med laddinfrastruktur i området? Kan en förare ladda sitt fordon eller måste han eller hon lämna stadskärnan för att ladda?

Det sker varje dag tusentals transporter i området och konsekvenserna av en miljözon 3 kan vara svåra att överblicka. Vad betyder miljözonen för fastighetsägarna och affärsinnehavarna i området, deras varuleveranser men också för deras försäljning?

-Elektriska lastbilar är betydligt dyrare än bilar med förbränningsmotorer och miljözonen kommer sannolikt att leda till dyrare transporter i Stockholms city, något som kommer att påverka handeln.

Det finns undantag för vissa typer av fordon, dock ej bärgare. Det är därmed lite oklart vad en förare ska göra som av en eller anledning behöver bärgas ur zonen.

Fakta om miljözon klass 3

De fordon som får färdas i miljözon klass 3 är

• lätta och tunga elfordon

• lätta och tunga bränslecellsfordon

• lätta och tunga gasfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6

• tunga laddhybrider som uppfyller utsläppskraven för Euro 6.

Här kan du läsa mer om miljözon klass 3>>>