Nyhet

Grön agenda inom internationell logistik på Transportindustriförbundets Dag

Nyhet

Bilden: Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen och Transportindustriförbundet, samt Håkan Nilsson, branschchef Transportindustriförbundet.

Den 4:e maj hade Transportindustriförbundet, ett förbund inom Transportföretagen, sin årliga dag för sina medlemmar. Ett välfyllt program där den gröna omställningen visade sig bli en röd tråd.

Transportföretagens och Transportindustriförbundets vd Marcus Dahlsten närvarade och gav en bredare bild av logistiksverige. Han berättade också övergripande kring de näringspolitiska frågor som är aktuella för branschen.

Branschchef Håkan Nilsson, värd för dagen, presenterade det gångna årets verksamhet och de olika specialkommittéerna presenterade sina viktigaste aktiviteter under året, och företräddes av följande personer:

  • Tomas Johansson, DHL, för Väg
  • Cathrine Löfqvist, Bring, för Miljö
  • Bo Jarestig, Gerlach, för Tull
  • Tomas Arvidsson, Raillog, för Järnväg 
  • Håkan Nilsson för Lastsäkring

Nicolette van der Jagt, vd för speditörernas paraplyorganisation i Europa – CLECAT, gav ett europeiskt perspektiv. Mårten Sjölin, tidigare ordförande i Transportindustriförbundets miljökommitté, fördjupade insikterna i gröna omställningen för branschen. Peter Imhäuser från konsultfirman Navigator gav sin bild av den digitala utvecklingen och dess möjligheter.

Avslutningsvis summerade Transportindustriförbundets ordförande Mats Nordin dagen och gav också en försmak på vad förbundet kommer fokusera på det kommande året.

Branschchef Håkan Nilsson kommenterar dagen:

– Vi kan konstatera att alla talare i sina föredrag genomgående relaterade till den gröna omställningen i olika perspektiv. Det är helt klart den som i stor utsträckning sätter agendan under lång tid framåt. Och det är också den som den internationella logistikbranschen konstruktivt måste förhålla sig till för fortsatt positiv utveckling.