Nyhet

Drönarnätverket första fysiska träff

Nyhet

Under onsdagen höll Transportföretagens Drönarnätverk efter två tre digitala möten sitt första fysiska möte. Det ägde rum ute vid Bromma flygplats och fokuserade på hur vi stärker drönarnas roll i samhället.

Användningen av drönare i samhället ökar snabbt. Därför startade Transportföretagen i början av året Drönarnätverket för företag som vill engagera sig och arbeta tillsammans för att förbättra villkoren och snabba på implementeringen av drönare i samhället.

Drönare är inte bara en fråga för flygbranschen. Genom nätverket kommer vi att fortsätta driva på för att drönare ska få bättre förutsättningar oavsett vilken bransch man tillhör, samtidigt som redan befintlig flygverksamhet påverkas så lite som möjligt. Ett konkret exempel på förutsättningar som vi vill förändra är frågan om spridningstillstånd som gör det olagligt att utan tillstånd publicera foton från en luftfarkost. Det här försvårar för exempelvis mäklarbranschen men också journalister när de vill ha drönarbilder till ett nyhetsreportage, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg och initiativtagare till Drönarnätverket.

Drönare kommer bli en del av verksamheten i flera olika branscher. Innan Drönarnätverket bildades saknades en naturlig hemvist för frågorna. Men det handlar också om andra regler, ansökningsförfaranden, tillståndsprocesser, standarder, utbildning och säkerhet. Redan nu kan vi se att Drönarnätverket skapar bättre förutsättningar, säger Fredrik Kämpfe.

Hittills har mötena skett digitalt, men under onsdagen skedde det första fysiska mötet. Ute på Bromma flygplats träffades drygt fyrtio personer som bland annat fick lyssna på föredragningar från Transportstyrelsens drönarexperter följt av en intressant frågestund.

Fredrik Kämpfe är nöjd med mötet.

Det var roligt att få träffa alla engagerade personer och knyta tätare kontakter. Vi vet att många drönarföretag är mindre start-up företag som saknar resurser att driva frågor och engagera sig i befintliga branschförbund. Vi på Transportföretagen förstår utmaningarna och är därför glada att kunna hjälpa till och skapa bättre förutsättningar med samordning genom Drönarnätverket, säger Kämpfe i en avslutande kommentar.

Om du är intresserad att delta i Transportföretagens Drönarnätverk kan du kontakta dronare@transportforetagen.se