Nyhet

Transportföretagen välkomnar utredning om yrkesutbildning för vuxna

Nyhet

Under onsdagen gick utbildningsminister Mats Persson ut i ett pressmeddelande och berättade att regeringen beslutat att utöka uppdraget till den pågående Yrkesvuxutredningen. Transportföretagen ser det som ett välkommet bidrag till transportsektorns kompetensförsörjning.

Tillgången till kompetens är en av näringslivets största utmaningar i nuläget och har stor betydelse för konkurrenskraft och tillväxt. Utmaningen gäller även företag i transportsektorn som har ett rekryteringsbehov på 150 000 personer fram till år 2035. 

– Att regeringen vill använda yrkeshögskolans modell, som erbjuder utbildningar med en stark koppling till arbetslivet, även för yrkesutbildningar på gymnasial nivå är bra och kan bli ett mycket välkommet bidrag till transportsektorns kompetensförsörjning, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.  

Yrkesvuxutredningen (U2022:05) får i uppdrag att föreslå inriktning och utformning av en ny form av yrkesutbildning. Utbildningsformen kommer vara på gymnasial nivå och utformas med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Utredningen kommer också analysera utbudet av andra former av yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå och vid behov föreslå avgränsningar mellan dessa utbildningsformer och den nya formen av yrkesutbildning.

– För att Sverige ska kunna vara ett rikt välfärdsland behövs en mer omfattande kompetensförsörjning. Det finns goda möjligheter att få en yrkesutbildning både inom gymnasieskolan och komvux, men det räcker inte. Regeringen anser att det behövs flera olika former av yrkesutbildning så att fler vuxna kan stärka sin kompetens eller yrkesväxla, säger utbildningsminister Mats Persson i pressmeddelande som publicerades på regeringens hemsida.

Utredningen ska redovisas senast den 15 februari 2024. Läs regeringens pressmeddelande här.