Nyhet

Transportföretagen lanserar Romina-rabatten

Nyhet

Regeringen har satsat stort på utbyggd laddinfrastruktur. Nu vill Transportföretagen att miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari också satsar på ett investeringsstöd för renare transporter, en så kallad Romina-rabatt. Detta för att framtidens transporter ska vara rena och tysta.

Regeringen med miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari har genom bland annat klimatklivet genomfört stora satsningar på att bygga ut laddinfrastrukturen. Transportföretagen har välkomnat satsningarna, men ser också att regeringen måste göra mer. Därför presenterar organisationen ett förslag som man kallar för Romina-rabatt, vilket handlar om att införa en klimatbonus för lätta lastbilar som stimulerar omställningen till elektrifiering.

- Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har ett gyllene tillfälle att ge det erkännande den lätta lastbilen förtjänar och samtidigt underlätta och skynda på omställningen. Därför borde statsrådet i den kommande klimatpolitiska handlingsplanen visa var (el)skåpet ska stå. Vi vill att hon introducerar en Romina-rabatt till de jobb- och tillväxtskapare inom näringslivet som väljer att köpa en ny elektrifierad lätt lastbil, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Idag finns det drygt 600 000 lätta lastbilar i Sverige och endast fyra procent drivs med el, gas eller etanol. I övrigt drivs 89 procent av de lätta lastbilarna med en dieselmotor och sju procent med bensin. Samtidigt har transportsektorn minskat sina utsläpp av växthusgaser i jämförelse med nivåerna från 2010. Trots att transporterna har ökat visar statistisk från Naturvårdsverket har utsläppen minskat med 34 procent, men för att ta nästa kliv menar Tina Thorsell att elfordonen måste öka då det idag är mycket dyrare att köpa ett elfordon. För många företagare är det en kalkyl som inte går ihop.

- Det är bra att regeringen satsar på utbyggd laddinfrastruktur. Men det tjänar ingenting till om inte transportsektorn har elfordon att ladda. Eftersom den lätta lastbilen är en viktig del av vårt samhälle behöver vi också aktivt arbeta med hur vi kan minska dess utsläpp. För omställningen till elektriska lätta lastbilar främjar utveckling och tillväxt utöver att de är en viktig del av framtidens mobilitetslösningar för både privatpersoner och företag, säger Tina Thorsell.

Fram till slutet av 2022 omfattades den lätta lastbilen av klimatbonuspremien. Bonusen infördes för att premiera lätta fordon med låga koldioxidutsläpp och bestraffa de fordonen med relativt högre utsläpp med en förhöjd fordonsskatt (Malus). Under perioden bonus-malus-systemet var verksamt har knappt 10 000 lätta lastbilar fått bonus på tillsammans 540 miljoner kr, dvs. ungefär 55 000 kr per lastbil. De lätta lastbilarna har fått ungefär 3 procent av de totalt 17 miljarder som betalats ut i klimatbonus, resterande 97 procent har gått till personbilar.

- Systemet var felkonstruerat utifrån att nyttofordonet lätta lastbilen jämfördes på samma sätt som den lätta privatbilen. Resultatet blev att den lätta lastbilen enbart drabbades av en förhöjd skatt, mycket på grund av att det funnits väldigt få, om ens några, fordon att köpa som kvalat in till bonus. Därför är det extra viktigt att regeringen nu ger transportsektorn rätt förutsättningar för att fortsätta den gröna omställningen, säger Tina Thorsell i en avslutande kommentar.