Vi välkomnar regeringens satsning på elflyg – nu vill vi se en storsatsning på svenskt fossilfritt flyg

Regeringen kommer att satsa 15 miljoner kronor årligen för att Trafikverket ska kunna fördela pengar till forskning på elflyg. Extra glädjande är att initiativet också inkluderar ett uppdrag om samordning för att snabba på introduktionen av elflyg.

Sverige är på god väg att bli ett föregångsland när det gäller utveckling, produktion och förhoppningsvis också introduktion av elflyg. Regeringen skriver i dag att regeringen kommer att satsa 15 miljoner kronor årligen de närmaste åren för att Trafikverket ska kunna fördela pengar för forskning på elflyg. Fredrik Kämpfe, branschchef för Transportföretagen Flyg, kommenterar beskedet:

– Det är mycket glädjande att det görs fler satsningar på elflyg men fler satsningar kommer behövas.  Vi har länge påtalat behovet av en storsatsning på svenskt fossilfritt flyg. Särskilt välkommet är att Trafikverket får i uppdrag att samordna resurser för att snabba på introduktionen av elflyg eftersom många olika aktörer måste bidra för att omställningen ska lyckas, till exempel måste flygplatserna uppgraderas för att kunna ta emot elflyg. Vi välkomnar också att Trafikverket får i uppdrag att analysera om det går att ställa krav på elflyg i upphandling av flygtrafik, eftersom det kan påskynda introduktion av elflyget.

Flygets omställning är på gång nu och vi ser fram emot ytterligare satsningar från regeringen

Flera svenska aktörer arbetar i dag med att utveckla elflyg, bland annat det internationellt uppmärksammade Göteborgsbaserade bolaget Heart Aerospace som också är medlem i Transportföretagen Flyg. Fredrik Kämpfe ser nu framför sig att dagens besked följs av ytterligare initiativ för att stödja flygets omställningsprocess:

– Flygets omställning är på gång nu och vi ser fram emot ytterligare satsningar från regeringen, till exempel för att stötta produktionen av hållbara flygbränslen och utvecklingen av vätgasteknik.