Transportföretagen träffade arbetsmarknadsminister Johan Pehrson

Under tisdagen träffade Transportföretagens chef för kompetensförsörjning Caj Luoma Sveriges arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Under mötet diskuterades en av de största utmaningarna för transportnäringen – kompetensförsörjningen och nödvändiga åtgärder för att få in fler på arbetsmarknaden.

Under mötet med arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson lyfte Caj Luoma, chef för kompetensförsörjningen på Transportföretagen, vikten av fungerande arbetsmarknadsutbildningar. För Transportföretagen är det viktigt att volymmålen för arbetsmarknadsutbildningar ökar. Detta i en tid då bristen på flera yrkesroller inom transportsektorn – inte minst yrkesförare – är stor. Ett medskick till statsrådet Johan Pehrson var att Arbetsförmedlingen måste bli en mer informativ organisation. I dag står många av arbetsmarknadsutbildningarna tomma, då många arbetslösa inte ens känner till vilka utbildningar som finns tillgängliga på deras egen hemort.

- I dag står många människor långt från arbetsmarknaden. Här är arbetsmarknadsutbildningar oerhört viktiga för att fler människor ska komma i arbete. I stället för att marknadsföra dessa utbildningar och informera arbetslösa om att dessa finns väljer Arbetsförmedlingen att lägga ned dem. Här måste det ske en förändring och detta var något som jag lyfte under mötet, säger Caj Luoma.

Ett annat medskick var att arbetsmarknadsutbildningarna framöver i större utsträckning måste inkludera språk då kunskaper i svenska är en förutsättning för många yrkesroller inom transportsektorn - Caj Luoma

Transportföretagens förhoppning är att den nya regeringen ska korrigera den förra regeringens nedprioriteringar av arbetsmarknadsutbildningar. Transportföretagen har tidigare även kritiserat Arbetsförmedlingen för att lägga ned flertalet utbildningar samtidigt som bristen på flera yrkesroller inom transportsektorn är lika stor som tidigare.