Transportföretagen presenterade nytt Näringspolitiskt program – branschföreträdare berättade om den hållbara resan framåt

Ulrika Matsgård, BRA, Per Tunell, Wallenius, samt Erik Alfredsson, Alfredsson Transport, var alla med vid presentationen. 

Det var i ett fullsatt rum och med ett stort digitalt deltagande som Transportföretagen presenterade sitt näringspolitiska program för kommande mandatperiod. På scen fanns representanter för tre medlemsföretag som ligger i omställningens framkant: Alfredsson Transport, rederiet Wallenius och flygbolaget BRA.

När Transportföretagens nya näringspolitiska program presenterades var det inte bara en stor samling åhörare som fanns på plats utan också tre av de medlemsföretag som ligger långt fram i utvecklingen. Anledningen är helt enkelt att hållbarhetsfrågan är en ödesfråga för hela branschen och en fråga som därmed också ges mycket utrymme och tankemöda i det program som presenterades. Per Tunell, Vice President, Group Sustainability & Business Development, Wallenius, pratade bland annat om deras initiativ med att utveckla och så småningom sjösätta segelfartyg. Han menar att det är viktigt att samlas över gränserna:

– Vi har i princip samma utmaningar oavsett var i transportbranschen vi arbetar. Det handlar om att få till ett samarbete med kunderna kring hållbarhetsfrågan, om att hitta de nya bränslena och att driva på den här utvecklingen. Vi måste jobba tillsammans också över de olika transportslagen.

Erik Alfredsson, vd för Alfredsson Transport i Norrköping, menar även han att det är viktigt att samlas branschöverskridande:

– Man får inspiration från andra branscher – jag är jätteimponerad av Per här och Wallenius nya projekt med segelfartyg. Det är sådant vi också försöker utveckla i vår värld med aerodynamik och nya bränslen.

Erik Alfredsson menar att mycket har hänt i frågan kopplat till kundernas mottaglighet:

– Det är väldigt spännande i branschen just nu och det finns mycket att göra. Bubblan har släppt lite bland kunderna. När vi började 2007 då var det mer ”vad håller ni på med, varför gör ni det här” kopplat till hållbarhet. Nu ligger vi, vill jag påstå, bland de främsta och kunderna jagar oss för att vi ska jobba med dem och det känns jätteroligt.

Vi har gått igenom den upplysningsfas när hållbarhetsfrågorna snarast blev ifrågasatta till att nu se en betydligt större efterfrågan efter hållbara lösningar

Per Tunell menar att sjöfarten hamnat lite i skymundan när det gäller hållbarhetsfrågan:

– Jag tycker inte att sjöfarten får tillräckligt mycket utrymme i debatten och tror att det vore bra om den syntes mer. Det finns en enormt stor möjlighet att använda sig av sjöfarten för att få till den omställning som behövs. På det hela taget befinner vi oss i en positiv och spännande tid.  Vi har gått igenom den upplysningsfas som Erik också beskriver, när hållbarhetsfrågorna snarast blev ifrågasatta, till att nu se en betydligt större efterfrågan efter hållbara lösningar. Det är väldigt hoppfullt!

Hela Transportföretagens näringspolitiska program finns att läsa här.