Rekordmånga besökare tog chansen att möta sjöfarten i Visby

Den 14 januari arrangerade Destination Gotland tillsammans med ett antal aktörer Sjöfartens Dag där alla boende på ön välkomnades ombord på m/s Gotland under ett antal timmar. Besökarna fick dessutom bevittna en räddningshelikopter som utförde en ytbärgning och de fick en förhandstitt på framtidens fartyg.

Lars Danielson, ledamot i Stiftelsen Skeppsredare Eric D Nilssons stipendiefond, hälsade alla besökare välkomna. Stiftelsen, som fyllde 25 år förra året, har till främsta syfte att dela ut stipendier, men bidrar också på olika sätt i dagens aktivitet.

– Gotland är helt beroende av fungerade sjöfart. Under dagen vill vi uppmärksamma sjöfartens bredd och möjligheter att arbeta både till sjöss och i land. Vi lyfter också framtidens fartyg – det är ingen slump att Christer Bruzelius, projektansvarig för Destination Zero, håller sin presentation i barnsalongen, säger Lars Danielson.

Besökarna erbjöds guidade visningar av bryggan och maskinrummen på m/S Gotland. Därutöver kunde de besöka och ställa frågor till alla utställare som fanns i salongen; Sjöfartsverket, Sjöräddningen, Kustbevakningen, sjöfartsutbildningen på Wisbygymnasiet, sjöbefälsutbildningen på Linnéuniversitetet, Gotlands stuveri med flera. Det fanns även möjlighet att få guidade visningar ombord på Kustbevakningens, Sjöräddningens och Sjövärnskårens fartyg.

På eftermiddagen genomförde en räddningshelikopter dessutom en ytbärgning av en person som låg i vattnet. Corina Samuelsson, projektansvarig för Sjöfartens dag, var mycket nöjd med dagen som lockade 867 besökare, vilket är dubbelt så många som 2020.

Sjöfartens Dag är betydelsefull dels för att vi belyser vikten av sjöfarten för Gotlands fortsatta utveckling och hur trafiken med all verksamhet runtomkring fungerar idag

– Det stora engagemanget bland alla deltagande aktörer, möjligheten till guidade visningar ombord på flera olika fartyg, att många lyssnade till presentationen av framtidens fartyg och att få avsluta dagen med en ytbärgning från en räddningshelikopter är några av dagens höjdpunkter säger Corina Samuelsson.

Marcus Risberg, vd för Destination Gotland, lyfte betydelsen av sjöfarten:

– Sjöfartens Dag är betydelsefull dels för att vi belyser vikten av sjöfarten för Gotlands fortsatta utveckling och hur trafiken med all verksamhet runtomkring fungerar idag. Men även för att i ett positivt sammanhang höja intresset för alla yrken som finns i branschen och därigenom förhoppningsvis öka attraktionskraften för ett yrkesliv på sjön. Detta oavsett om man är ung och står i beredskap att välja inriktning på sin utbildning eller om man är mitt i livet och funderar på ett karriärbyte.

Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen, tror att dagen kommer att bidra till att stärka branschen ur ett arbetsmarknadsperspektiv:

– Destination Gotlands initiativ där de tillsammans med ett antal aktörer inom sjöfarten bjuder in och visar upp branschens bredd kan förhoppningsvis inspirera flera att söka sig till sjöfartsbranschen, säger Caj Luoma.

Framtidens sjöfart visades upp

Christer Bruzelius, projektägare på Gotland Tech Development, presenterade Gotlandsbolagets nya fartyg i Horizon-serien. Gotland Horizon är det första projektet med ett storskaligt fartyg för både passagerare och gods som kommer att kunna drivas på 100 procent vätgas, men också på andra framtida bränslen med lågt klimatavtryck. I projektet ingår även Gotland Hydrocat, en katamaran som kommer att trafikera under högsäsongen april-september. Fartygen beräknas vara i drift senast under 2030.

Förutom de båda fartygsprojekten pågår flera projekt om hur och var vätgasen till fartygen bäst kan produceras och transporteras. Uppsala universitet är projektägare genom Campus Gotland tillsammans med flera industripartners som OX2, Linde Gas, Uniper, IVL, Lighthouse och Energicentrum Gotland.