Nyhet

Fler miste livet i vägtrafiken under 2022

Nyhet

Transportstyrelsen presenterade i dag olycksstatistik för år 2022. Dessa siffror ger dessvärre vid handen att utvecklingen gått åt fel håll det senaste året och siffrorna ligger nu på samma tal som 2019.

Antalet förolyckade i trafiken ökade under 2022 jämfört med året innan. Uppföljningen visar att antal förolyckade var 220 personer jämfört med 210 personer under 2021. Även antalet svårt skadade var högre jämfört med fjolåret. Siffran för svårt skadade uppgick till 1929 personer för 2022, att jämföra med 1718 personer för föregående år. Uppgifterna för 2022 är preliminära.

Vad är då anledningen till att situationen utvecklats på detta sätt under detta år? Transportstyrelsen konstaterar att antalet omkomna ökat för alla trafikantkategorier utom för personbilar. Nedgången i antal dödade och svårt skadade under 2020 och 2021 tillskrivs pandemin där trafikarbetet minskade. Nu är antalet fordon som kör på vägarna tillbaka på nivån före pandemin.

Trafiksäkerhetsmålet för 2030, vilket är nästa etappmålsår, är satt till högst 133 dödade. Trafikverket konstaterar att det krävs nya krafttag för att vända trenden och få en positiv utveckling med färre dödade och skadade i trafiken. Även om trafiksäkerhetsarbetet kommit långt så måste det systematiska trafiksäkerhetsarbetet fortsätta.

– Vägen är en del av arbetsmiljön för många av våra medlemmar och deras anställda. Att inte riskera att dödas eller skadas på sin arbetsplats, i det här fallet trafiken, är ett absolut krav. Därför är det bra att Trafikverket fortsätter med sina insatser, säger Tina Thorsell, samhällspolitsk chef på Transportföretagen. 

– Samtidigt får vi inte glömma bort att våra vägars skick förfaller och blir allt sämre. Trafikverket måste åtgärda de brister och skador som våra vägar har för att närma oss målet om att minska antalet förolyckade i trafiken.

Nollvisionsmålet, som innebär att ingen ska skadas eller dödas i trafiken, ligger fast. Därför fortsätter arbetet med att bland annat mötesseparera vägar, sätta upp fler trafiksäkerhetskameror och bygga om korsningar för att göra de mer trafiksäkra.