Nyhet

Möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Nyhet

Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen träffade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) den 15 februari. Under mötet presenterades branschens programförklaring, med konkreta åtgärder för att nå det nationella målet att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor ske med kollektivtrafiken.

Andreas Carlson fick ta del av listan på åtgärder och beslut som såväl branschen som politikerna behöver genomföra för att nå målet, både på kort och lång sikt. Marknadsandelen av de motoriserade resorna 2022 var 28 procent, vilket är en fortsatt ökning sedan förra året men ännu inte på samma nivå som innan pandemin.

- Det var ett positivt möte. Vi fick möjlighet att ta upp ett antal strategiska frågor men även vad som är aktuellt här och nu, såsom bussförarbristen och åtgärder för detta, till exempel översynen av körkortsreglerna, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

Läs hela texten här